Suoraan sisältöön

Lemmilän lastenkoti

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Ilmakuva Lemmilän lastenkodista.

Lemmiläntie 3, 05950 Hyvinkää  
Johtaja Matti Seppälä puh. 040 5319485

Osastot 
Jukola puh. 040 3345620
Kestilä  puh. 040 3345621
Koulu puh. 040 3361009

Lemmilän lastenkoti on 14-paikkainen lastenkoti Hyvinkäällä Ridasjärven rannalla. Lemmilässä on viihtyisät, kodinomaiset tilat sekä laaja piha-alue. Lemmilä sopii lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia koulussa ja jotka tarvitsevat turvallisen ympäristön sekä etäisyyttä Helsingistä. Lemmilässä on kaksi osastoa Jukola ja Kestilä sekä opetustoimen alainen Lemmilän koulu.

Millaista elämä on Lemmilässä?

Kestilän olohuone.

Hoito perustuu jokaisen lapsen yksilölliseen kohtaamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Jokaisella lapsella on omahoitaja ja omat tavoitteet. Tavoitteet luodaan ja tarkistetaan yhteisissä neuvotteluissa.

Omahoitaja on lapsen luottoaikuinen, joka vastaa myös yhteistyöstä vanhempien kanssa. Omahoitaja jakaa lapsen kanssa arjen kokemuksia ja tunteita, tukee koulunkäyntiä ja vapaa-aikaa sekä tulevaisuuden suunnitelmien tekemistä.

Lapsi osallistuu omien asioidensa hoitamiseen, kuten hoito ja kasvatussuunnitelman tekoon sekä lasten kokouksiin.

Jukolan alakerta.

Arjen yhteisöllisyys rakentuu osastojen ja koulun yhteistyöstä sekä toisten huomioimisesta. Lastenkoti järjestää yhdessä koulun kanssa esimerkiksi liikuntatapahtumia. Osastolla puolestaan harjoitellaan ryhmätilanteita sekä tehdään kodinhoidollisia askareita. Osien summana on Lemmilän mäen lämmin henki, jossa kaikki toimivat samalla puolella. Lemmilän mäki on päihteetön ja turvallinen. Lemmilässä lapset ja nuoret voivat harrastaa monenlaisia asioita. Lemmilän mäellä on liikuntasali, pallokentät, kaukalo, motocrossrata, veneet, biljardihuone ja verstas.

Ruoka, puhtaus, oma huone, riittävä lepo, ulkoilu ja säännöllinen päivärytmi luovat hoidon perustan. Päivärytmin perustana on koulunkäynti Lemmilän koulussa.

Lemmilässä järjestetään tapahtumia kuten kevät- ja joulujuhla, joihin entiset asiakkaat ovat tervetulleita osallistumaan ja tapaamaan Lemmilän aikuisia ja nykyisiä lapsia.

Miten läheiset ovat mukana Lemmilän arjessa?

Yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi ja sijaishuollon onnistumiseksi. Lasten ja vanhempien turvallista yhteydenpitoa tuetaan yhteistyössä. Koska Lemmilästä on Helsinkiin 65 kilometrin matka,  on erityisen tärkeää, että vanhemmilla ja lähiomaisilla on tieto Lemmilän arjen toiminnasta ja toimintatavoista. Pidämme huoltajat ajan tasalla lapsen elämän tapahtumista ja kuulumisista, jotta lastenkodin toiminta on läpinäkyvää. Omahoitaja huolehtii ensisijaisesti perheen ja omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Perheet ja lapselle tärkeät ihmiset ovat tervetulleita Lemmilään.

Lemmilän aikuiset

Lemmilän lastenkodin johtaja on Matti Seppälä. Hän vastaa talon toiminnasta. Molemmilla osastoilla työskentelee lähiesihenkilönä vastaava ohjaaja sekä kuusi ohjaajaa. Vastaava ohjaaja huolehtii osaston toimivuudesta.

Osastohenkilökunnan lisäksi Lemmilässä on oma keittäjä. Lastenkodissa tarjotaan monipuolista ja terveellistä kotiruokaa erityisruokavaliot huomioiden. Lastenkodin osastojen – ja ulkoalueiden siisteydestä ja kunnossapidosta vastaavat talonmies ja kaksi laitosapulaista. Toimistosta vastaa osa-aikainen toimistosihteeri.

Lemmilässä työskentelee osa-aikainen psykologi. Psykologi tukee osastojen perustyötä ja sen kehittämistä tapaamalla lapsia ja heidän vanhempiaan, osallistumalla hoito- ja kasvatussuunnitelmien tekoon, tulo-, koulu-, terapia- ja sairaalaneuvotteluihin sekä tapaamalla omaohjaajia. Lapsella on oikeus psykologin luottamuksellisiin tapaamisiin.

Lemmilän koulun musiikkiluokka.

Lemmilän koulun rehtori on Ulla Korhonen, joka toimii myös Naulakallion koulun rehtorina. Lisäksi Lemmilän koulussa työskentelee kaksi erityisopettajaa, tuntiopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Lemmilän koulussa toimii oppilashuoltoryhmä.

Vakituisen henkilöstön lisäksi lastenkodissa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden tietotaitoa. Yhteistyökumppaneita ovat muiden muassa Lemmilän oma koulu, paikallinen kyläkoulu, naapurit, nuorten työvoima- ja koulutuspalvelut, terveys- ja hammashuolto, lasten- ja nuorisopsykiatrinen poliklinikka, nuorten päihdepsykiatrinen poliklinikka sekä nuorisoasema.

Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa henkilöstölle jatkuvaa koulutusta. Lastenkodin hoito- ja kasvatushenkilökunta osallistuu esimerkiksi lastensuojelulakiin, lääkehoitoon sekä hoito- ja kasvatustyön osa-alueisiin liittyvään koulutukseen.

Työntekijäksi tai harjoittelijaksi

Ilmakuva Lemmilän päätalosta, Jukolasta ja Kestilästä.

Töihin tai harjoittelijaksi Lemmilän lastenkotiin? Ota yhteyttä lastenkodin johtaja Matti Seppälään puh. 040 5319 485, matti.seppälä@hel.fi

Lemmilän lastenkodin omavalvontasuunnitelma (pdf)27.11.2020 11:33