Suoraan sisältöön

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut

Lastensuojelulla ja perhesosiaalityöllä on käytössään useita eri palveluita, joiden avulla tuetaan lapsia ja heidän perheitään.

Perhetyön tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä tukea vanhempia vanhempana toimimisessa.

Perhekuntoutuksella pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä.

Läheisneuvonpidossa edistetään asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia lastensuojelussa ja mahdollistetaan läheisten osallisuus lasten ja nuorten elämässä.

Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle, joka tarvitsee turvallisen aikuisen tukea ja joka haluaa oman tukihenkilön.

Toiminnallisessa työssä järjestetään vertaisryhmiä, retkiä ja leirejä.
26.04.2021 14:12