Suoraan sisältöön

Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityössä autetaan perheitä, sekä lapsia että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi kasvatusongelmat, lapsen sairaus, murrosiän haasteet, perheen vuorovaikutusongelmat tai päihteet. Perhesosiaalityön käytössä ovat perhetyön, kotipalvelun, tukihenkilö- tukiperhetoiminnan lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä tiiviisti esimerkiksi koulujen, päiväkotien, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Perhesosiaalityön työskentely alkaa, kun perhe on itse ottanut yhteyttä sosiaalitoimeen tai muutoin on tullut tieto, että perhe voisi tarvita apua. Palvelutarve kartoitetaan palvelutarpeen arvioinnin aikana. Työskentely voi alkaa kun palvelutarpeen arvioinnin sosiaalityöntekijä on todennut palvelutarpeen ja tehnyt asiasta päätöksen.

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen yhteystiedot löydät täältä.

Perhesosiaalityöntekijä työskentelee muutokseen sitoutuneiden lapsiperheiden kanssa luoden uusia ratkaisuja ja palveluita asiakkaidensa parhaaksi. Työ on sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa tehtävää suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa.

Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Tavoitteena on rakentaa lapsen ja perheiden tarpeisiin vastaava tukimuotojen kokonaisuus. Perhesosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.30.11.2020 13:06