Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lastensuojelutarpeen arvioinnissa ja tuessa otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset ja tehdään tarvittaessa uusien asiakkaitten osalta lastensuojelutarpeen selvitykset.

Lastensuojeluasian vireille tulo tapahtuu yleensä viranomaisen tai yksityishenkilön tekemästä lastensuojeluilmoituksesta tai pyynnöstä selvittää lastensuojelun tarve. Lastensuojeluilmoitukset tulee käsitellä seitsemän arkipäivän aikana minä aikana tulee ratkaista, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Asian käsittelyn tuloksena voidaan todeta, ettei selvitykseen ole tarvetta. Mikäli arvioidaan, että lastensuojelutarpeen selvitys on tarpeen, on se tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tiedon tai ilmoituksen saapumisesta. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana lapsi ei ole lastensuojelun asiakas. Lisätietoa palvelusta 

Lastensuojeluilmoitukset
oman asuinalueen toimipisteeseen tai virka-ajan jälkeen puh. 0206 96006

Palvelut


Alueelliset yksiköt    21.02.2020 11:10