Suoraan sisältöön

Lyhytaikainen hoito

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Hoitaja ja asukas juttelevat.

Opas osasto 6:n lyhytaikaispaikalle saapuville

Osasto 6:n viisi asukaspaikkaa on tarkoitettu lyhytaikaishoidon asiakkaille. Lyhytaikaishoitoon asiakkaat tulevat oman alueensa sosiaalityöntekijän päätöksellä. Hoitojaksojen tarkoituksena on turvata omaishoitajan lepo. Asiakkaiden toimintakykyä tuetaan ja ylläpidetään kuntouttavan hoitotyön keinoin. Osastolla toteutetaan vastuuhoitajamallia. Vastuuhoitaja vastaa hoitosuunnitelman toteutuksesta ja arvioinnista. Hän toimii myös yhdyshenkilönä eri ammattiryhmien ja omaisten välillä.

Henkilökuntaan kuuluu osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajia sekä perus- ja lähihoitajia. Työskentely tapahtuu kahdessa tiimissä. Osastolla työskentelee myös laitoshuoltajia ja osaston toimintaan osallistuvat fysioterapeutti, lääkäri, toimintaterapeutti, viriketoiminnanohjaajia, sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Osastolla voi olla terveydenhoitoalan opiskelijoita työssäoppimisen jaksoilla.

LAH jaksolle saavutaan klo 13 jälkeen, koska tulo ja lähtöpäivä ajoittuvat useimmiten samalle päivälle. Poikkeavista järjestelyistä sovitaan osaston henkilökunnan kanssa. Otattehan yhteyden osastoon  noin viikkoa ennen LAH-jakson alkua, jos asiakkaan voinnissa tai lääkityksessä on kotijakson aikana tapahtunut muutoksia.

Asiakas maksaa itse matkat kotoa lyhytaikaishoitoon ja sieltä kotiin. LAH-jakson aikana vanhustenkeskus maksaa vain ne matkat tutkimuksiin ja hoitoihin, jotka vanhustenkeskuksen lääkäri on LAH-jakson aikana määrännyt, sekä terveyden- ja sairaanhoidon kannalta välttämättömät matkat.

Hoidosta vastaa asiakkaan oman terveysaseman lääkäri. Osastolääkäri käy osastolla päivittäin ja osallistuu lyhytaikaishoidon asiakkaiden hoitoon kiireellisessä tilanteissa. Jakson aikana on mahdollista ottaa hoitoa varten määrätyt välttämättömät veri- ja muut näytteet. Näytteitä otetaan tiistaisin ja torstaisin.

Mukaan LAH jaksolle
-  Vihreä kotihoidon kansio
-  Lääkehoitokortti
-  Parranajovälineet ja halutessanne oma pesuaine, shampoo ja muut hygieniatuotteet
-  Apuvälineet (esim. pyörätuoli, kelkka, rollaattori)
-  Rahaa pieniä ostoksia tai halutessanne maksullisia palveluita (kampaaja, jalkahoitaja) varten, joille aika on aiheellista tilata jo edellisen hoitojakson aikana.
-  Asianmukaiset sisäjalkineet
-  Jos käytätte jakson aikana omia vaatteita tulee niiden olla nimikoituja. Asiakkaat myös hoitavat omia vaatteita käyttäessään itse vaatehuollon.

Toisessa kerroksessa sijaitsee Palmian ravintokeskus ja ravintola Tuulimylly, jonka yhteydessä on viihtyisä parvekkeellinen kahvila.  Ruokasalissa voivat myös omaiset ruokailla omakustanteisesti. Asukkaiden ruokalistat löytyvät osaston ilmoitustaululta.

Ruokailuajat ovat:
Aamiainen klo 8.00
Lounas klo 12.00
Päiväkahvi klo 14.00
Päivällinen klo 17.00
Iltapala klo 19.15 alkaen

Yhteystiedot:
Osastonhoitaja Anne Alastalo. puh. 09 3106 0662
Sosiaaliohjaaja  puh. 09 3104 8256
Osastonlääkäriin yhteydenotot osaston kautta
Omaiselle voi soittaa numeroon 09 3107 681018.11.2020 13:28