Suoraan sisältöön

Osastot

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Vierailut palvelutaloissa ja seniorikeskuksissa

Koronaviruksen vuoksi vierailukäytännöissä on muutoksia. Sovi tapaaminen aina etukäteen omaisesi hoitopaikan kanssa.

Tutustu vierailuohjeisiin Helsingin koronavirussivustolla.


Palvelukeskuksen asukas ja hoitaja.

Osasto 3  

Puh. 09 3106 0631
Faksi 09 3106 0645
Osastonhoitaja Mirja Kiiski puh. 09 3106 0605

Osasto tarjoaa 34 asukkaalleen ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisessa ilmapiirissä ja ympäristössä.

Osasto jakautuu kahteen tiimiin, koivu- ja tähtitiimi, joissa asukkaiden tarpeisiin vastaa eri ammattiryhmistä koostuva henkilöstö. Tiimien toimintaa ohjaa yksilövastuinen hoitotyön malli, toimintakykyä edistävä työote sekä asukkaan omannäköistä ja mielekästä arkea mahdollistava yhteisöllinen toimintamalli. Toiminnan arvopohjasta tärkeimpänä esiin nousee ihmislähtöisyys.

Vastuuhoitajan rooli asukkaan elämässä on tärkeä. Hyvä, läheinen hoitosuhde asukkaan ja vastuuhoitajan välillä edesauttaa asukkaan viihtymistä, yksilöllistä ja tavoitteellista hoivaa sekä osallisuutta. Arjen lämpimillä kohtaamisilla ja toiminnan erilaisilla rakenteilla kuten hoitoneuvottelut, yhteisökokoukset, asukasneuvosto ja omaistentilaisuudet pyritään säilyttämään asukkaan omaiset/läheiset tiiviisti asukkaan elämässä.

Asukkaat läheisineen toivotetaan sydämellisesti tervetulleiksi!

Joulurakennelma.

Osasto 4

Puh. 09 3106 0641
Faksi 09 3106 0644
Osastonhoitaja Marjukka Miettinen puh. 09 3106 0607
Apulaisosastonhoitaja Ulla Keinänen puh. 09 31024998
Fysioterapeutti puh. 09 3105 6516
Sosiaaliohjaaja puh. 09 3104 8256

Osastolla tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa 13 asukkaalle ja lyhytaikaishoitoa 21 asiakkaalle.

Hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan ja asukkaan omat voimavarat sekä yksilöllisyys. Asiakkaat ja asukkaat ovat osa yhteisöä, jossa heidän osallistumisensa ja osallisuutensa ovat tärkeitä. Hoidossa keskeistä on mielekkään arjen mahdollistaminen ja kuntoutumisen tukeminen. Hoidon tavoitteena lyhytaikaisasiakkailla on tukea kotona asumista toimintakykyä edistävän ja ylläpitävä hoitotyön keinoin sekä turvata omaishoitajien vapaat ja jaksaminen.

Moniammatillinen tiimi suunnittelee ja toteuttaa hoitoa ja hoivaa yhdessä asiakkaiden, asukkaiden ja omaisten sekä kotihoidon kanssa. Kotihoidon ja omaisten kanssa tehdään yhteistyötä niin, että kotona tehty liikkumissopimus toteutuu myös lyhytaikaishoitojakson aikana osastolla.

Huoneet ovat 2-4 hengen huoneita. Osastolla on yhteiset päivähuoneet ja ruokailutila, joissa asukkaat voivat seurustella, katsoa TV:tä sekä ruokailla yhdessä. Henkilökunta yhdessä viriketyöntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa luo asukkaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin. Ulkoilu, musiikki, yhdessäolo ja pienet muisteluhetket tuovat iloa arkeen. Omaiset ovat erittäin tärkeä osa asukkaan elämää ja heidän toivotaan aktiivisesti osallistumistaan asukkaiden arkeen ja erilaisiin tapahtumiin.

 Yhteiskuva.

Osasto 5

Puh. 09 3106 0651
Faksi  09 3106 0643
Osastonhoitaja Maarit Ristolainen  puh. 09 3106 0652

Osastolla on 34 paikkaa ympärivuorokautista laitoshoitoa tarvitseville ikääntyville ihmisille. Asukkaat ovat elämää nähneitä ja kokeneita sekä sopivasti ikääntyneitä. He tarvitsevat nykyisessä elämäntilanteessaan empaattisten ja sympaattisten hoitoalan ammattilaisten apua.

Täällä asutaan ja eletään yhdessä. Elämä ei ole pelkkää harmaata arkea, vaan juhlitaan aina kun on mahdollista. Yhdessä vietetään vappua, juhannusta, itsenäisyyspäivää, Halloweenia ja niin edelleen. Juhliin pukeudutaan kunkin juhlapäivän mukaisesti sekä nautitaan siihen kuuluvaa ruokaa, juomaa ja herkkuja. Toiminta-ajatuksena onkin ” oo ku kotonas”.

Osasato on kinestetiikan laatuyksikkö. Asukkaiden voimavaroja hyödynnetään tukien heidän luonnollisia liikemallejaan ja aistitoimintojaan avustus- ja kohtaamistilanteissa. Henkilökunta on aidosti läsnä asukasta kuunnellen ja kunnioittaen. Pyrkimyksenä on ulkoilla säällä kuin säällä, tarvitsevathan osaston koiratkin Bambi, Esme ja Max ulkoilua satoi tai paistoi. Innokkaina lähetään mukaan kaikkeen uuteen ja erityisesti pidetään teknologiaa hyödyntävistä hoidon- ja kuntoutuksen apuvälineistä.

Asukkaiden kertomaa: ”Urheilullinen, vapaahenkinen ja hauska osasto. Täällä kavereiden arvostaminen ja ystävällinen henki ovat tärkeitä. Täällä ei ole latistamishenkeä. Mieluummin avustamista kuin latistamista ”.

Omaisten kertomaa: ”On helppo ajatella, että tämä on sun koti. Ilmapiiri on positiivinen ja kiva."

Papiljottipäinen asukas.

Osasto 6 

Puh. 09 3106 0661
Faksi 09 3106 0663
Osastonhoitaja  Anne Alastalo puh. 09 3106 0662

Osasto on koti 34:lle asukkaalle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa pysyvästi. Toiminnan periaatteena on yhteisöllisyys ja aktiivinen arki asukkaiden yksilöllisyyttä unohtamatta. Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita vierailemaan osastolla ja osallistumaan toimintaan.

Henkilökunta työskentelee kahdessa tiimissä. Vastuuhoitajan laatiman hoitosuunnitelman mukaan eri ammattiryhmät osallistuvat asukkaan hoitoon ja huolenpitoon. Tärkeänä pidetään omatoimisuuden tukemista ja hyvää oloa. 

Asukkaille tarkoitetun tietokoneen avulla mm. perheen valokuvat suurenevat vanhuksen katseltaviksi. Osasto toimii myös työssäoppimispaikkana lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoille ympäri vuoden.18.11.2020 13:28