Suoraan sisältöön

Työntekijäksi tai opiskelijaksi

Kuvassa on Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen osasto 3 henkilökuntaa suunnittelemassa retkeä asukkaille.

Työntekijäksi

Myllypuron seniorikeskuksessa työskentelee noin 130 terveydenhuollon ammattilaista ympärivuorokautisen hoivan osastoilla, päivätoiminnassa sekä palvelukeskuksessa. Heidän lisäkseen on laitoshuollon ammattilaisia, ravinto- ja teknisen huollon työntekijöitä, toimistotyöntekijöitä sekä työllistettyjä työntekijöitä eri ammattialoilla.

Seniorikeskus tarjoaa monipuolisen työn ikääntyneiden parissa sekä mahdollisuuden toiminnan ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan itseohjautuvuuden ja valmentavan johtamisen keinoin, kattavilla täydennyskoulutusmahdollisuuksilla sekä henkilökuntakerho Myssyn toiminnalla.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään seniorikeskuksessa, ota yhteyttä osastonhoitajiin.


Yhteystiedot:

osasto 3 Mirja Kiiski puh. 040 334 0713
osasto 4 Ulla Keinänen puh. 040 334 0718
osaston 5 Maarit Ristolainen puh. 040 334 0714
osasto 6 Anne Alastalo puh. 040 334 0719
palvelukeskus ja päivätoiminta Anne Kupiainen puh. 040 684 5527

Lisätietoa

Opiskelijaksi

Sairaanhoitaja ohjaa opiskelijaa Motomed-polkulaitteen käytössä.

Myllypuron seniorikeskus toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoiden työssäoppimisen harjoittelupaikkana. Valtaosa opiskelijoista on lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Opiskelijoita tuetaan ja ohjataan ammattitaidolla  matkalla työelämään ja osa henkilökunnasta onkin aloittanut uransa talossa opiskelijana.

Seniorikeskus luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua kehittyvään ja korkeatasoiseen ikääntyneiden hoitoon sekä harjaantua työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työyksikössä oma ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta. Opiskelijoihin halutaan panostaa ja kehittää opiskelijaohjausta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opiskelija voi tiedustella omasta oppilaitoksestaan harjoittelumahdollisuutta Myllypurossa.

Peruskoulun yläasteen oppilaat suorittavat työelämään tutustumisjaksoja (TET) seniorikeskuksen viriketoiminnassa.

Yhteyshenkilöt:

Palvelupäällikkö Annika Honkavaara puh. 09 310 3336710.12.2020 20:01