Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki ikääntyneelle

Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki koronatilanteessa

Omaishoidon tuen hakeminen

 • Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.
 • Omaishoidon tukea haetaan Omaishoidon tukihakemuksella (pdf), jonka liitteenä on lääkärin C-lausunto
 • Hakemus lähetetään asiakasohjaukseen
  • Eteläinen asiakasohjaus PL 7160, 00099 Helsingin kaupunki
   Postinumerot: 00100, 00120–00220, 00240–00260, 00500–00560, 00600-00610
  • Itäinen asiakasohjaus, PL 6220, 00099 Helsingin kaupunki
   Postinumerot: 00570, 00800–00950, 00970, 00900–00990
  • Läntinen asiakasohjaus, PL 8665, 00099 Helsingin kaupunki
   Postinumerot: 00250–00440
  • Pohjoinen asiakasohjaus, PL 70763, 00099 Helsingin kaupunki
   Postinumerot 00620–00790
  • Ruotsinkielinen asiakasohjaus, PL 7160, 00099 Helsingin kaupunki
   Kaikki kaupunginosat

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitoisuusryhmät ja hoitopalkkiot Helsingissä (pdf)

Tukitoimet

Työikäiset ja omaishoito (pdf)
Omaishoidon tuki -esite (pdf)
Laki omaishoidon tuesta23.08.2022 14:42