Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Elatusapuun ja elatustukeen on tulossa indeksikorotus

  • Laissa eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukia nostetaan 1,5 prosenttia 1.1.2019 lukien.
    Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2019 lukien 158,74 euroa kuukaudessa lasta kohden. Nyt täysi tuki on 156,39 euroa kuukaudessa, joten tuki nousee 2,35 euroa kuukaudessa.
      28.12.2018 12:11