Suoraan sisältöön

Arviointi ja kuntoutus

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Puh. 09 3104 9202
riista.tammihovi@hel.fi     
Sosiaaliohjaaja puh 09 3104 6969
Vastaava sairaanhoitaja puh. 09 3104 4045
Osastonhoitaja, Irmeli Österman puh. 09 3104 9205

Seniorikeskuksen asukkaita kahvilla.

Tammihovi on 28-paikkainen, lokakuusta 2019 lähtien 24-paikkainen, arviointi- ja kuntoutumisyksikkö. Arviointi- ja kuntoutumisjaksoille yksikköön tullaan kotoa tai suoraan sairaalasta. Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.

Kotihoidon lääkäri vastaa Tammihovin lääkäripalveluista. Asiakkaan kanssa työskentelee myös fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaaliohjaaja. Hoitohenkilökunta koostuu lähi- ja sairaanhoitajista. Jokaiselle asiakkaalle on nimetty oma vastuuhoitaja. Myös palvelukeskuksen palvelut ovat yksikön asiakkaiden käytettävissä.

Asiakkaan tarpeet ja toiveet määrittävät arviointi-ja kuntoutusjakson tavoitteet. Pääsääntöisesti tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja asiakkaan voimavarojen vahvistuminen niin, että asiakas voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien avulla.

Tammihovissa asiakas nähdään oman elämänsä toimijana. Arviointi-ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kuntoutumista tuetaan monipuolisella liikunnalla, hyvällä ravitsemuksella ja mielekkäällä yhdessä tekemisellä, jotta asiakas pystyisi toimimaan mahdollisimman itsenäisesti omassa arjessaan.

Yksikössä arvostetaan yhteistyötä omaisten ja heidän lähiverkostojensa kanssa, vierailuajat ovat vapaat.18.11.2020 13:55