Suoraan sisältöön

Historia

Kesällä 1963 silloinen Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Riistavuoren vanhainkodin pääpiirustukset. Rakennustyöt aloitettiin aprillipäivänä vuonna 1964, ja talo avattiin toiminnalle tammikuussa 1966.

Vuoden 1966 toukokuussa Riistavuoren talouspäällikkö Lars-Hj. Lagerbohm allekirjoitti määrärahan ylitysanomuksen Huoltolaitosten Johtajalle perustellen sitä seuraavasti: 'Kuluvan vuoden talousarvioehdotusta laadittaessa laitoksen toimintaa ei oltu vielä aloitettu, joten määrärahatarvetta arvioitaessa ei ollut käytettävissä tilinpäätöksiin perustuvaa vertailuaineistoa. Koska vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on ehdotettu määräraha käytetty ja laboratoriohoitajan mielipiteen mukaan laboratoriotutkimusten tarve jatkuu saman suuruisena, olisi määrärahaa saatava ylittää 300 mk, jolloin koko käytettävissä oleva määräraha olisi 400 mk .'

Talouspäällikkö Lars-Hj. Lagerbohm kirjoittaa Huoltolaitosten Johtajalle jälleen 9.8.1966: 'Riistavuoren vanhainkotiin ei ole vielä hankittu televisiovastaanottimia... Suurin osa vanhuksista pystyy seuraamaan televisio-ohjelmia. Ehdotan, että kaupunginhallitukselle tehtäisiin esitys neljän Salora Boston 23'', á 826 mk -2% käteisalennus, hankkimisesta Riistavuoren vanhainkotiin. Hankintatoimisto suosittelee hankittavaksi Salora Boston -merkkisiä vastaanottimia. TV-vastaanottimet on tarkoitus maksaa perushankintatililtä. Hankintaan on saatava kaupunginhallituksen yleisjaoston suostumus.'

Riistavuoren vanhainkodissa toimi alusta lähtien myös vanhusten päiväkoti. Toiminta ei ollut pelkkää televisiovastaanottimen tuijottamista. Päiväkodin vuosikertomuksessa vuodelta 1966 kerrotaan mm. seuraavaa: 'Kesällä pelattiin palloa ulkona ja heitettiin tikkaa. Talvella harrastettiin hermepussipelejä, koronaa ja muita seurapelejä. Kahvin jälkeen on pidetty yhteislaulutuokio ja lauantaisin sosiaalihuoltaja soittaa pianoa. Keskiviikkoisin on vieraillut laitoksen pastori. Myös muita vierailijoita on käynyt, kuten seurakunnan nuoria, esiintyviä taiteilijoita ja filmiesitysten pitäjiä'.

Riistavuoren vanhustenkeskuksesta tuli Riistavuoren sairaskoti vuonna1982. Sosiaali- ja terveyslautakuntien 18.6.1996 tekemien päätösten mukaisesti Riistavuoren sairaskoti siirtyi vuoden 1997 alusta sosiaaliviraston vanhainkotitoiminnaksi.

Vuonna 2010 Riistavuori muuttui kokonaan palveluasumisen ympärivuorokautiseksi hoitopaikaksi, jossa oli myös palvelukeskus ja päivätoiminta.

Vuoden 2013 alusta Riistavuori on monipuolinen palvelukeskus, jonka alaisuuteen kuuluu Kannelmäen ja Hopeatien palvelutalot sekä Munkkiniemen palvelukeskus ja palvelutalo.30.12.2019 18:10