Suoraan sisältöön

Opiskelijaksi

Riistavuoren seniorikeskus toimii opiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Opiskelijoita on eniten sosiaali- ja terveysalan eri oppilaitoksista; lähihoitaja, sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi-, fysio- ja toimintaterapeutti- sekä suuhygienistiopiskelijoita. Lisäksi peruskoulun yläasteen oppilaat voivat suorittaa työelämän tutustumisjakson Riistavuoressa, joka oppilaitoksen kanssa järjestää työssäoppimispaikat ja tutustumisjaksot yhteistyössä.

Riistavuori luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua jatkuvasti kehittyvään, haasteelliseen ja korkeatasoiseen ikääntyvien hoitoon ja työssäoppimisjaksot tukevat harjaantumista työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työssäoppimisjakson ajalle ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta.

AMK-opiskelijat varaavat harjoittelupaikkansa Jobiilin kautta.

Opiskelijatoiminnasta vastaavat:

Sairaanhoitajaopiskelijat palvelupäällikkö Kirsi Salmi puh 09 3102 4627

Lähihoitaja- ja oppisopimusopiskelijat osastonhoitaja Tiina Havio puh 09 3104 9209

Sosionomi- ja geronomiopiskelijat vastaava ohjaaja Jukka Raitio puh 09 3104 6955

Fysio- ja toimintaterapeuttiopiskelijat osastonhoitaja Leena Moisio puh 09 3104 687822.06.2020 12:56