Suoraan sisältöön

Toiminta-ajatus ja arvot

Roihuvuoren seniorikeskuksen toiminta-ajatuksena on hyvän palvelun tuottaminen tasa-arvoisesti kaikille palvelun käyttäjille. Hoidossa kunnioitetaan jokaisen asukkaan yksilöllisiä tarpeita. Hoito ja huolenpito perustuvat yhdessä sovittuun hoitosuunnitelmaan.

Toimintaa ohjaavat arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys

Kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaan kunnioittaminen yksilöllisenä persoonana. Hoito suunnitellaan yhdessä asukkaan ja omaisen/läheisen kanssa. Hoidon toteutuksessa näkyy ystävällisyys ja palveluhenkisyys. Tavoitteena on, että asukas saa kokea mahdollisimman paljon onnistumisen iloa.

Luottamus

Luottamus perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, mikä edellyttää sitä, että lupaukset ja sopimukset pidetään. Luottamus näkyy siinä, että asukkaita, omaisia ja työtovereita kunnioitetaan. Luottamus antaa myönteistä voimaa, rohkeutta ja turvallisuutta.

Sujuva yhteistyö

Yhteiset toimintalinjat ja pelisäännöt sekä hyvä tiedonkulku luovat pohjan sujuvalle yhteistyölle. Yhteistyö toimii silloin, kun työ hallitaan hyvin ja työyhteisössä pystytään ratkaisemaan ristiriidat mahdollisimman nopeasti.

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi lähtee hyvästä johtamisesta, joka mahdollistaa hyvät työolosuhteet ja antaa kaikille tilaisuuden vaikuttaa. Henkilöstön hyvinvointi on sitä, että jokainen arvostaa itseään ja omaa työtään ja ymmärtää, että kaikkien työ on arvokasta. Henkilöstön hyvinvointi näkyy iloisuutena, kiireettömyytenä ja ystävällisenä käytöksenä.

Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla luodaan kodikas ja turvallinen hoitoympäristö, jossa asukas voi kokea elämänsä mielekkääksi. Asukkaan itsenäistä toimintaa tuetaan onnistumisen tunteen avulla.30.12.2019 18:59