Suoraan sisältöön

Ryhmäkodit

Vierailut palvelutaloissa ja seniorikeskuksissa

Koronaviruksen vuoksi vierailukäytännöissä on muutoksia. Sovi tapaaminen aina etukäteen omaisesi hoitopaikan kanssa.

Tutustu vierailuohjeisiin Helsingin koronavirussivustolla.Ryhmäkodit ovat kodinomaisia, ja niissä on useita pienkoteja, joissa on omat keittiöt. Jokaiselle asukkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka koordinoi ja suunnittelee hoidon yhdessä asukkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa ja toimii yhteyshenkilönä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan ryhmäkodin arkeen ja seuraksi tapahtumiin. 

Ryhmäkodit Kissankulma ja Kultakukko

Osastonhoitaja Annukka Kuisma puh. 09 3106 0720
Kissankulma
, A-siipi, 4. kerros
Puh. 09 3106 0723
Kultakukko, B-siipi, 4. kerros
Puh. 09 3106 0726 

Sekä Kissankulmassa että Kultakukossa molemmissa asuu 20 muistisairasta vanhusta. Yksiköissä työskentelee sairaanhoitajia, hoitajia, fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja sekä hoitoapulainen.

Toiminnan kantavana ajatuksena on turvata omannäköinen arki jokaiselle vanhukselle heidän jäljellä olevaa toimintakykyään tukien. Vanhusten eletystä elämästä muistuttaa valokuvat ja omat rakkaat esineet. Tärkeitä arvoja ovat ihmislähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Toimintaa kehitetään ennakkoluulottomasti.


Ryhmäkoti Omenakumpu

Osastonhoitaja Raija Elf puh. 09 3106 0748
A-siipi, 3. kerros
Puh. 09 3106 0744 

Toiminnan perusajatuksena on ihmislähtöisyys ja tavoitteenamme on tukea asukkaan omia voimavaroja. Kodin ilmapiiri pyritään luomaan avoimeksi, joustavaksi ja turvalliseksi asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle.

Painotetaan asukkaan ja omaisen kunnioittavaa kohtaamista, asukkaan itsemääräämisoikeutta sekä yhteisöllisyyttä.

Ryhmäkodeissa ja palvelukeskuksessa on toimintaa läpi viikon, johon asukkaalla on halutessaan mahdollisuus osallistua. On yhteislaulua, ulkoilua lähiympäristössä ja parvekkeella, ryhmätoimintaa, jumppaa sekä vierailevia esiintyjiä.


Ryhmäkoti Ronja

Osastonhoitaja Raija Elf puh. 09 3106 0748
B-siipi, 3. kerros
Puh. 09 3106 0736

Ronja on 23-paikkainen ryhmäkoti, jossa asuu psyykkisen sairaushistorian omaavia iäkkäitä ihmisiä. Toiminta rakentuu yksilövastuisen hoitotyön malliin yhteisöhoidon menetelmiä hyödyntäen. Jokaisella asukkaalla on nimetty vastuuhoitaja, joka toimii asukkaan hoidon asiantuntijana ja huolehtii hänen hoitoonsa liittyvistä asioista sekä omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, hoitajia, sosiaaliohjaaja sekä fysioterapeutti. Lääkäri käy Ronjassa kerran viikossa ja myös toimintaterapeutin palveluita on saatavilla.

Ryhmäkodin asukkaan saama hoito ja ohjaus perustuvat asukkaan toiveisiin ja tarpeisiin.  Toiminnan lähtökohtana pidetään ajatusta siitä, että työskentely tapahtuu asukkaiden kotona ja asukas on aktiivinen toimija. Ryhmäkoti Ronja on yhteisö, missä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua. Yhteisistä asioista päätetään yhteisökokouksissa, joihin osallistuvat sekä asukkaat että henkilökunta.  

Ronjan asukkaat noudattavat omaa, totuttua päivärytmiään ja osallistuvat yksilöllisesti erilaiseen toimintaan yksin tai yhdessä. Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on se, että asukkaat saavat asua mahdollisimman turvallista ja mielekästä elämää rajoitteista huolimatta. Ronjan asukkaisiin voi törmätä vaikka paikallisessa ravintolassa karaoke-illassa tai Itiksessä ostoksilla. Kun asukkaan askel alkaa lyhentyä ja voimat vähentyä, niin toimintaa ja virkistystä mukautetaan sen mukaisesti. Myös saattohoito voidaan toteuttaa Ronjassa turvallisesti.


Ryhmäkoti Huvikumpu

Osastonhoitaja Satu Haaranen-Vepsäläinen puh. 09 3106 0738
B-siipi, 2. kerros
Puh. 09 3106 0742

Ryhmäkoti Huvikummussa on 18 paikkaa toimintarajoitteisille asukkaille. Kodin ilmapiiri pyritään luomaan avoimeksi, joustavaksi ja turvalliseksi asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle.

Asukkaan tarpeista lähtevässä toiminnassa toteutuu kuntoutumisen ja omatoimisuuden periaatteet. Asukkaalla on itsemääräämisoikeus. Hänen toivomuksiaan huomioidaan niin pitkälle kuin mahdollista turvallisuutta vaarantamatta.

Ryhmäkodissa toiminta toteutuu yhteistyössä asukkaan, omaisten ja henkilökunnan välillä. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan arkeen ja seuraksi tapahtumiin. Heidän toivotaan osallistuvan asukkaan arkielämään yhteistyössä hoitajien kanssa heille sopivalla tavalla.27.01.2021 15:45