Suoraan sisältöön

Historiaa

Kyltti: Roihuvuoren vanhustenkeskus. Kasbergets åldringscentrum.

Roihuvuoren vanhainkodin suunnitteli arkkitehtuuritoimisto Eija ja Olli Saijonmaa v. 1960 lopussa. Tehtävään kuului myös henkilökunnan asuinrakennuksen suunnittelu. Vanhainkoti rakennettiin korkealle mäelle Roihuvuoren keskustaan. Vanhainkotitoiminta alkoi tammi-huhtikuussa 1963. Potilaspaikkoja oli 220.

Vanhainkoti kuului huoltoviraston alaisuuteen, jota johti Arvo Paasivuori. Lääkäri Tuomo Kauppinen, ylihoitaja Inkeri Kyrö ja talouspäällikkö Sigurd Norrmén olivat jo suunnitteluvaiheessa mukana. Roihuvuoren alaisuuteen kuului aluksi pienet vanhainkodit: Hirvihaara, Kulosaari ja Torppa.

Roihuvuoren vanhainkodin nimi muuttui sairaskodiksi v. 1981 kun se siirtyi terveysviraston alaisuuteen. Vuonna 1991 Myllypuron sairaala ja Roihuvuori muodostivat yhdessä Itäisen terveyskeskussairaalan. Uusi johtosääntö vahvisti hoitolinjan aseman itsenäistymistä. Osastoilla oli paljon vuodepotilaita, joita useita vuosia hoidettiin ”sänkyyn”.

Vuonna 1998 Roihuvuoren vanhustenkeskus sai nykyisen nimensä. Samaan aikaan aloitettiin talon peruskorjaus, joka valmistui v. 2001. Tähän liittyi myös toiminnan ja sisällön voimakas muutos. Perustettiin muistisairaiden, liikunta- ja toimintarajoitteisten ja psykogeriatristen asukkaiden yksiköt. Asukaspaikkoja oli 160. Henkilökunta oli suunnittelussa mukana. Työntekijät kävivät koulutuksissa ja halusivat omaksua hyvän palvelun ja kuntoutumisen ajatuksen. Yhdessä laadittiin toimintaperiaatteet, hoitofilosofia ja talon yhteiset arvot vuonna 2001. Koko talon hoitofilosofian lähtökohtana on, että me työskentelemme asukkaiden kotona, asukkaat eivät asu työpaikallamme. Yksilövastuinen hoitotyö ja omahoitajuus vahvistuivat.  2000-luvulla siirryttiin ATK-pohjaisen asiakastietojärjestelmien käyttöön. Roihuvuoren hoidolliset ja toiminnalliset periaatteet on koottu v. 2003 alkaen laatukäsikirjaksi, jota tarkistetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Vuonna 1999 Roihuvuoren alaisuuteen perustettiin jonotusosasto Lauttasaareen käytöstä poistetun koulun tiloihin. Jonotusosasto muutettiin kotiinkuntoutusyksiköksi ja se muutti Koskelan sairaalan tiloihin. Lyhytaikaishoito käynnistyi Roihuvuoressa muutamalla paikalla v. 2002 ja on siitä lähtien laajentunut ja vakiintunut. V. 2006 perustettiin Kätilöopiston tiloihin toipilasosasto niille muistisairaille vanhuksille, jotka odottavat pitkäaikaispaikkaa. Palvelukeskustoiminta käynnistyy v. 2009. Roihuvuoreen liitettiin muistisairaiden vanhusten päivätoimintayksikkö Kaisla v. 2009.07.08.2020 16:21