Suoraan sisältöön

Palvelut

Ajanviete- ja harrastustoiminta

Virikeohjaaja koordinoi ja järjestää erilaista ajanviete- ja harrastustoimintaa yhdessä yksiköiden virikevastaavien, muun henkilökunnan, asukkaiden ja omaisten kanssa, huomioiden aina asukkaan mieltymykset ja tarpeet sekä elämänrytmin.

Ajanviete- ja harrastustoimintaa toteutetaan ryhminä, retkinä, juhlina sekä myöskin yksilötoimintana. Tavoitteena on asukkaiden toiminnallisen, henkisen ja sosiaalisen vireystilan säilyminen mielekkään päiväohjelman kautta.

Myös palvelukeskuksen toiminta tuo iloa ja osallistumisen mahdollisuuksia talon asukkaille.


Fysio- ja toimintaterapia

Seniorikeskuksessa toimii neljä fysioterapeuttia ja toimintaterapeutti, jotka edistävät asukkaiden terveyttä ja toimintakykyisyyttä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Fysioterapian toimintamuotoina ovat asukkaiden tutkiminen ja arviointi, ohjaus, apuvälinepalvelut ja asiantuntijatehtävät sekä yksilö- ja ryhmäterapiat.


Hengellinen toiminta

Asukkaiden hengellisestä toiminnasta vastaavat Roihuvuoren seurakunnan työntekijät yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Hengellisessä toiminnassa kunnioitetaan asukkaan omaa vakaumusta ja elämänarvoja. Keskuksessa järjestetään hartaushetkiä, ehtoollishartauksia ja seurakunnan kuorot vierailevat. Lisäksi käydään kirkon tapahtumissa.


Lääkäripalvelu

Keskuksessa toimii lääkäri, joka vastaa asukkaiden lääketieteellisestä hoidosta.


Sosiaalityö

Keskuksessa toimii sosiaalityöntekijä sekä sosiaaliohjaajia. Sosiaalityöntekijä työskentelee pääasiallisesti arviointi- ja kuntoutusosastolla. Sosiaaliohjaajat työskentelevät pitkäaikaishoitoa tarjoavissa ryhmäkodeissa sekä palvelukeskuksessa. Myös arviointi- ja kuntoutusosastolla on sosiaaliohjaaja.

Sosiaalityön tavoitteena on omalta osaltaan tukea asiakkaan elämää ja viihtymistä vanhustenkeskuksessa.  Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajat ohjaavat, neuvovat ja tukevat asiakasta ja hänen omaisiaan sosiaaliturvaan, oikeusturvaan ja toimeentuloon liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajat toimivat yhteistyössä asiakkaan omaisten, hoitohenkilökunnan sekä viranomaisten kanssa.

 

Hoito

Hoito perustuu yksilövastuiseen hoitotyöhön, jossa tuetaan ja vahvistetaan asukkaan toimintakyvyn säilymistä ja kohenemista omahoitajan ja moniammatillisen hoitotiimin toiminnalla.

Asukkaan saavuttua seniorikeskukseen järjestetään 1-3 kk kuluessa hoitokokous, johon osallistuvat asukas, omainen/läheinen, omahoitaja, osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, virikeohjaaja ja lääkäri. Kokouksessa sovitaan yhteiset hoitolinjat, joiden pohjalta omahoitaja tekee asukkaalle yksilöllisen hoitotyönsuunnitelman. Asumisen ensi vaiheen aikana arvioidaan (arviointijakso 3-6 kk) hoitopaikan sopivuus asukkaalle.

Perusajatuksena on ylläpitää asukkaiden kuntoa siten että kaikessa arjen toiminnassa tuetaan vanhuksen omia voimavaroja.

Keskuksessa asukkaat hoidetaan heidän elämänsä loppuun asti.


Asiakkaan lääketieteellisen hoidon päävastuu on lääkärillä ja hoitopäätökset tehdään yhdessä asukkaan, omaisen ja henkilökunnan kanssa. Lääkäri käy kerran viikossa joka asukasyksikössä, jolloin asukkaat tapaavat hänet tarpeittensa mukaan. Asukkaan hoidossa keskitytään mielekkään elämänlaadun ylläpitämiseen ja tarpeettomista, turhaa kärsimystä aiheuttavista hoidoista pitäydytään.30.12.2019 18:58