Suoraan sisältöön

Työntekijäksi tai opiskelijaksi

Työntekijäksi

Roihuvuoren seniorikeskus on noin 160 ihmisen työpaikka.

Roihuvuoressa on hoitotyön ammattilaisia, erityistyöntekijöitä, siivoushuollon ammattilaisia, ravinto- ja teknisen huollon työntekijöitä ja hallintohenkilöstöä. Lisäksi keskuksessa työskentelee erilaista avustavaa henkilökuntaa ja työllistettyjä.

Seniorikeskus toimii kauniissa, viihtyvässä 2000-luvun alussa peruskorjatuissa tiloissa. Työyhteisön toiminnassa korostuvat keskinäinen luottamus, sujuva yhteistyö ja henkilöstön hyvinvointi. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella lisäkoulutuksella, työhyvinvointiohjelmalla, henkilöstökerhon toiminnalla ja kannustamalla yhteis- ja kehittämistoimintaan.

Toiminnassa painottuu yhteisöllisyys ja kodinomaisuus. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että osassa osastoja on lemmikkieläimiä (kissoja), työskennellään siviilivaatteenomaisissa työvaatteissa ja aterioidaan yhdessä asukkaiden kanssa ns. valvonta-aterioilla.

Näinkin suuressa työpaikassa on jatkuvasti tarjolla erilaisia lyhyt- ja pitkäaikaisia sijaisuuksia monimuotoisilla ja profiililtaan erilaisilla osastoilla. Jos olet kiinnostunut työskentelemään innovatiivisessa työyhteisössä, vanhusten kodissa, niin ota yhteyttä osastonhoitajiin. Yhteystiedot löytyvät ryhmäkotien sivuilta.

Avoimet työpaikat

Opiskelijaksi

Roihuvuoren seniorikeskus toimii opiskelijoiden työssäoppimisen paikkana. Valtaosa opiskelijoista on lähihoitajatutkintoa suorittavia, lisäksi keskuksessa harjoittelee sairaanhoitaja-, sosionomi-, geronomi-, fysio- ja toimintaterapeutti- sekä suuhygienistiopiskelijoita. Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opiskelija voi tiedustella omasta oppilaitoksestaan harjoittelumahdollisuutta seniorikeskuksessa.

Roihuvuoren seniorikeskus luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua jatkuvasti kehittyvään, haasteelliseen ja korkeatasoiseen vanhustenhoitoon sekä tukee harjaantumista työelämätaidoissa. Opiskelijalle nimetään työyksikössä oma ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjaamisesta.

Peruskoulun yläasteen oppilaat suorittavat työelämään tutustumisjaksoja seniorikeskuksen eri yksiköissä.

Opiskelijatoiminnasta vastaa suunnittelija Päivi Ahosola puh. 09 3106 070617.04.2020 15:05