Suoraan sisältöön

Palvelut

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuva hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asukkaalle sovittu hoiva ja muu apu esim. ateria- ja lääkehuoltoon, henkilökohtaiseen hygieniaan, kauppa- ja pankkiasioiden hoitamiseen. Palvelujen hinta määräytyy sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta säädetyn ohjeen mukaisesti. Kauppa-, ateria- ja aptekkipalvelut on kaupunki kilpailuttanut. Palvelut tuottaa Sodexo, Servea OY ja Pukinmäen apteekki.

Jokaiselle asukkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka vastaa asukkaan hoidosta koko asumisen ajan. Vastuuhoitajalla on työssä tukenaan moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitaja, fysio- ja toimintaterapeutti, sosiaaliohjaaja sekä viriketoiminnan ohjaaja. Asukas saa tarvitsemansa lääkäripalvelut palvelutalossa kerran viikossa käyvältä kotihoidon lääkäriltä

Henkilökunta toteuttaa yksilövastuista hoitotyötä ja kuntouttavaa työotetta. Talossa käytetään tiimityömallia.


Toiminta

Syystien mottona on ”iloa elämään ja liikettä niveliin”.

Syystien palvelutalo tarjoaa asukkailleen monipuolisen ja turvallisen asuinympäristön. Asukkaalla on halutessaan mahdollisuus asua omassa kodissaan elämänsä loppuun asti. Asukkaille halutaan mahdollistaa omatoiminen, mielekäs ja aktiivinen elämä viihtyisässä ja yhteisöllisessä ympäristössä. Tavoitteena on tukea asukkaan jäljellä olevia voimavaroja kaikin mahdollisin tavoin. Tähän pyritään asukkaan /omaisten ja hoitotiimin yhteistyöllä, järjestämällä päivittäin erilaisia aktiviteetteja mm. asukas voi osallistua arkiaskareisiin, liikunta- ja kuntosali- ja tasapainoryhmiin sekä toiminta- ja askarteluryhmiin. Talossa järjestetään erilaisia virkistystapahtumia ja juhlia.02.01.2020 12:38