Suoraan sisältöön

Tukea arkeen


  • Arviointi ja kuntoutus
    Arviointi- ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kognitiivinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky arvioidaan. Arviointijakson aikana tehdään kotikäynti, jossa arvioidaan asiakkaan kotona pärjäämistä. Tarvittaessa pidetään myös kotiutuskokous, johon osallistuvat asiakkaan ja omaisen lisäksi moniammatillinen tiimi sekä kotihoito. Päätavoite on kuntouttaa asiakas niin, että hän voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien avuin. Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.
    Lisätietoja arvioinnista ja kuntoutuksesta

  • Päivätoiminta
    Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.
    Lisätietoja päivätoiminnasta
18.11.2019 16:16