Suoraan sisältöön

Vuosaaren neuvola- ja perhepalvelut

Neuvola- ja perhepalvelut


Äitiys- ja lastenneuvola

Ajanvaraus ja neuvonta 

Sähköinen asiointi 

Chat-palvelu 

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotot 

Sairautta koskevat asiat 

Avoin neuvola 

Neuvolan psykologipalvelu 


Lasten puheterapia

Puheterapiaa koskevat tiedustelut: puh. 09 310 45903, 09 310 48361 tai 09 310 50466

Lisätietoa asiakkaaksi hakeutumisesta

Palvelut on tarkoitettu alle 16-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Tutkimuksiin ja hoitoon tullaan terveydenhuollon lähetteellä (lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitajan tai lääkärin lähete).

Puheterapeutit tutkivat ja kuntouttavat kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Ruotsinkieliset asiakkaat saavat puheterapiapalvelut äidinkielellään.

Puheterapeutteja toimii 10 työpisteessä eri puolilla kaupunkia. 

Puheterapiaan tarvitaan helsinkiläisen lastenneuvonnan tai kouluterveydenhuollon lähete. Lähetekäsittelyn jälkeen perhe saa kirjeitse kotiin tiedon, keneltä puheterapeutilta voivat varata ajan.

Mitä puheterapia on?
Lisätietoa palvelusta

Fysioterapia perhekeskuksessa

Vuosaaren perhekeskuksessa toimii fysioterapeutti. Ajanvaraus numerossa 09 310 67000.
Toiminta-aika klo 8–16. Iltavastaanotto kerran viikossa, viikonpäivä sovitaan.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä ohjaus omatoimiseen harjoitteluun ja itsehoitoon. Fysioterapia toteutetaan vastaanotolla yksilöllisesti, ryhmässä tai etäyhteydellä.

Lue lisää palvelusta

Äitiysfysioterapia

Fysioterapia tarjoaa sekä odottaville että synnyttäneille äitiysneuvolan asiakkaille perhevalmennusryhmiä.

Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki-ja liikuntaelinkuormitukseen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä tietoa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä.

Tarvittaessa fysioterapiaa tarjotaan yksilövastaanotolla, johon ohjaudutaan pääsääntöisesti neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin aloitteesta.

Kertaluonteiseen terveyttä edistävään ohjaus- ja neuvontakäyntiin on mahdollista hakeutua oma-aloitteisesti ilman lähetettä.

Fysioterapiakäynti on asiakkaalle maksuton.

Ilmoittaudu raskausajan ja synnyttäneiden fysioterapiaryhmiin Helsingin sähköisen ajanvarauksen kautta tunnistautumalla Suomi.fi-palvelussa esim. mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

Ajanvarauspalvelussa voit myös perua tai siirtää ajanvarauksen toiseen ajankohtaan.

Pääset palveluun oheisesta linkistä:

Palveluohjain - Helsingin kaupunki 

→ Avoimet palvelut
→ Perhevalmennus, fysioterapia tai Familjeförberedelse, fysioterapi
→ Fysioterapia odottavat äidit / Fysioterapia synnyttäneet äidit tai Fysioterapia odottavat äidit – Ruotsi / Fysioterapia synnyttäneet äidit – Ruotsi

Fysioterapiaryhmät raskausaikana
Fysioterapiaryhmät synnyttäneille

Lasten ja nuorten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapia on motorisen kehityksen sekä liikkumis- ja toimintakyvyn arviointia ja kuntoutusta.

Lasten ja nuorten fysioterapia on tarkoitettu 0‒12-vuotiaille (ala-asteikäisille) helsinkiläisille lapsille. Palveluun ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhuollon eri toimijoiden suosituksesta (lääkäri, terveydenhoitaja, puhe- tai toimintaterapeutti, neuvolapsykologi, erikoisairaanhoidon toimijat). Kertaluonteiselle ohjaus-ja neuvontakäynnille voi hakeutua ilman lähetettä (vanhemman huoli).

Arvioinnin pohjalta suunnitellaan yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä lähiverkoston kanssa tarvittavat terapiatoimenpiteet ja kotiharjoitteluohjeet sekä edistymisen seuranta. Fysioterapeutti samalla kannustaa koko perhettä arkiliikkumisen toteuttamiseen ja lisäämiseen.

Fysioterapia on asiakkaille maksutonta.

Ajanvaraus ja neuvonta

Fysioterapian keskitetty puhelinpalvelu
arkisin klo 8.00‒15.00, p. 09 3106 7000.

Käytössämme on takaisinsoittopalvelu.

osastonhoitaja Eva Englund
eva.englund(at)hel.fi

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Toimintaterapia

Vuosaaren perhekeskuksessa työskentelee kaksi lasten toimintaterapeuttia. Vastaanottotila sijaitsee 5. kerroksessa, ja lähimmäksi pääset käyttämällä B-hissejä. Toimintaterapia-arvioiden tekeminen tapahtuu yleensä klo 8–16 välillä.

Lasten toimintaterapian neuvontapuhelin perheille (09) 310 20823, keskiviikkoisin klo 13–14.

Lapsen toimintaterapia-arviossa kartoitetaan kehityksen eri osa-alueita. Näitä ovat mm. karkea- ja hienomotoriikka, näönvarainen hahmottaminen ja aistitiedon käsittely. Menetelminä käytetään taitoja ja valmiuksia arvioivia testejä ja tehtäviä sekä havainnointia erilaisissa tilanteissa. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi vanhempien luvalla soittaa tai tehdä havainnointikäynnin lapsen päiväkotiin tai olla yhteydessä muihin lasta hoitaviin tahoihin.

Lähetteen toimintaterapia-arvioon 3-6-vuotiaasta lapsesta tekee neuvolan terveydenhoitaja, lääkäri, neuvolapsykologi, puheterapeutti tai fysioterapeutti. Lisäksi aloitteen lähetteestä voi tehdä myös alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja. Toimintaterapeutti on yhteydessä perheeseen ensimmäisen vastaanottoajan lähestyessä soittamalla tai kirjeellä. Lapsen iästä, jaksamisesta tai pulmien laadusta riippuen arviointitapaamisia on yleensä noin 3 ja yksi tapaaminen kestää 1 - 1,5 h.

Tarkemmin lapsen toimintaterapia-arvioinnista Helsingissä

Videoesittely perhekeskusten tarjoamista palveluista22.12.2021 14:13