Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter och respons

Staras besöksadress
Ilmalagränden 2 L, 00240 Helsingfors

Postadress
PB 1660, 00099 Helsingfors stad

E-postadress
stara(at)hel.fi (inte anbud)
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Växel
Tfn 09 310 17000
Fax 09 310 39647

Stara Info
Öppet vardagar kl. 8.15–16
Tfn 09 310 39602
Fax 09 310 39601
E-post: stara(at)hel.fi (inte anbud)
Besöksadress: Ilmalagränden 2 L, 2 vån.

Staras kommunikation
Om du inte hittar det du söker på nätet, ta kontakt med kommunikationen vid Stara.
stara.viestinta(at)hel.fi

ANBUD
Besöksadress: Ilmalagränden 2 L, 2 vån.
Postadress: Stara Info, PB 1660, 1680 Helsingfors stad
00099 Helsingfors stad
E-post: stara.tarjoukset(at)hel.fi

INKÖPSFAKTUROR
Stara/Inköpsfakturor (den beställande enhetens namn)
PB 1675
00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 29096 eller 09 310 39595

Ge respons

Respons på Stara kan skickas in via stadens allmänna responssystem.