Hoppa till innehållet

Stara på gator

Vare sig du rör dig i staden med bil, cykel eller till fots, ser Stara till att trafiklederna är i skick på såväl sommaren som vintern, i regn och solsken.

Gatorna i Helsingfors byggs och underhålls inom trånga ramar. Arbetena som mest stör trafiken utförs utanför rusningstiderna. Även om gatuarbetena alltid stör trafiken i viss mån är de samtidigt en del av en stad i utveckling och en smidigare framtid.

När du följande gång ser ett schakt eller en driva efter en snöplog på gatan vet du att man där tar hand om Helsingfors – för dig.