Aina syitälähteä liikkeelle


Kaupunkistrategian arviointi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

ToimialajohtajaTommi Laitio

Valtuustoseminaari4.-5.2.2021



Onnistumiset ja haasteet kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialalla


Onnistumiset


Haasteet ja 
kehittämiskohteet


Keskeiset muutosmittarit 
2021(2017)


Maailman toimivin 
kaupunki


√Osallisuuden vahvistuminen palvelu-ja tilasuunnittelussa, 
mm. Oodi, Hertsi, Kisahalli
√Asiakaslähtöisyyden uudet menetelmät (NPS, 
Kaupunkilaisprofiilit)
√Digitalisten palvelujen ratkaisutoimistooOsallisuus, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys 
osittain pistemäistä
oDigikehityksen kiinteämpi integrointi 
palvelutuotantoon
oKaupunkitasoisenhankejohtamismallin puute•Net PromoterScore-kehitys: 
38 (6-12/2018)
40 (2019)
42 (1-10/2020)Kestävän kasvun 
turvaaminen 
kaupungin 
keskeisin tehtävä


√Oodin valmistuminen lähikirjastoja vaarantamatta 
jakirjastojen jatkuva uudistuminen
√Etsivän ja jalkautuvan nuorisotyön laajentuminen, 
nuorisotyön tietoperustainen alueidenmyönteisen 
erityiskohtelun malli
√Tilojen avaaminenkaupunkilaisten käyttöön (Varaamo)
√Palvelujen rohkea uudistuminen koronatilanteessa, mm. 
etäpalvelut, jalkautuva työ, Helsinki-apu, pks-yhteistyöoSyrjäytymisen ehkäisyn ja hyvinvoinnin 
edistämisen sirpaleisuus eri ohjelmarakenteissa
oTilanvarauksen kaupunkitasoinen 
järjestelmäkehitys, yhteistyö ja hallintamalli vielä 
lähtökuopissa
oHarrastustoiminnan kaupunkiyhteiset tavoitteet 
jatoimenpiteet määrittelemättä,harrastustieto 
hajanaista•Oodin avaamisen myötä 3,1 milj. uutta kävijää 
kirjastoissa 2019
•91 uutta tilaa Varaamoon 2017-> 2020
•Harrastamisen lisääntyminen 4-5 -luokka-
asteella ja väheneminen 8-9 -luokka-asteellaUudistuvat palvelut


√Liikkumisen edistämisen laajamittainen yhteistyö sekä 
ohjelman tieto-ja tutkimusperustaisuus
√Merellisyyden kaupunkiyhteisyys sekä sen toimenpiteet, 
esim. Helsinki Biennaali
√Kasko-yhteistyön vahvistuminen, mm. yhteiset sitovat 
tavoitteet, digitaaliset työkalut, nuortenosallisuusoMerellisen kokonaisuuden omistajuus jatkossa
oKestävän kehityksen,erityisesti ekologisen 
kestävyyden, näkyminen kaikessa toiminnassa•Ks. Liikkumisvahti.hel.fiVastuullinen 
taloudenpito 
hyvinvoivan 
kaupungin perusta


√Nettobudjetoinnin käyttöönotto sekä yksikkökustannusten 
maltillinen kehitys
√Henkilöstökokemuksen jatkuva paraneminen
√Itseohjautuviin tiimeihin ja alueelliseen yhteistyöhön 
perustuva organisoituminen resurssipulan ratkaisijana, 
mm. kirjastoissaoEsihenkilötyön kuormittuminen, raskaat talous-ja 
henkilöstöjärjestelmät
oInnovatiiviset budjetoinnin käytännöt, strategisen 
budjetoinnin vahvistaminen
oVerkkokaupan puuttuminen•Valmentavan johtamisen indeksi (Kunta10-
kysely)
2018: 67 (HKI 68,8)
2020: 71,9 (HKI 73)Helsinki vahvistaa 
ja monipuolistaa 
edunvalvontaansa


√Taide kaupungin uudistajana, mm. taide-ja kulttuurivisio, 
museoiden uudistuminen, kulttuurin kummilapset -hanke, 
kulttuurinen vanhustyö
√Kuuden suurimman kaupunkien vapaa-aikatoimen 
yhteistyöoTapahtumaedunvalvonnan pistemäisyys
oKansainvälisten asioiden fragmentaarisuus ja 
resursoimattomuus toimialalla


Maailman toimivin 
kaupunki


Onnistumiset

•Asiakaskokemuksen ymmärtäminen


ja parantaminen

•Digikehitys: avoin data, henkilöstön


osaaminen, ketterä kehitys, 
asiakaslähtöisyys

Haasteet

•Yhdenvertainen osallisuus
•Asiakastiedon ja palautteiden 
systemaattinen hyödyntäminen
Kestävän kasvun 
turvaaminen


Onnistumiset

•Rohkeasti uudistuva kirjasto
•Jalkautuva nuorisotyö
•Varaamo
•Lastenkulttuuri ja kulttuurinen vanhustyö


Haasteet

•Syrjäytymisen ehkäisyn sirpaleisuus ja 
alueellisten rakenteiden puute
•Tilojen avaaminen kansalais-ja 
kulttuurikäytölle
•Harrastuskulttuurin muutos 
ja drop-out-ilmiön vähentäminen0


2


4


6


8


10


2016


2017


2018


2019


2020


Kirjastokäynnit 
2016-10/2020 (milj.)


Alueellliset kirjastopalv.


Oodi & Kirjasto 10 *)


75%


80%


85%


90%


95%


100%


2017


2019


Harrastavat lapset ja nuoret 
Lähde: Kouluterveyskysely 2017-2019


perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat


perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat


0


50


100


150


Varaamon lisätyt 
Helsingin TILAT


tulossa varattavaksi


Varaamossa varattavissa olevat tilat



Uudistuvat palvelut


Onnistumiset

•Liikkumisohjelma
•Merellinen yhteistyö
•Nopea uudistumiskyky kriisin 
keskellä (Helsinki-apu)


Haasteet

•Kestävä kehitys kaikissa 
päätöksissä
•Koronan vaikutukset 
kumppaneille
Vastuullinen 
taloudenpito


Onnistumiset

•Tulokehitys
•Valmentava johtaminen ja 
henkilöstökokemus


Haasteet

•Esihenkilöiden kuormitus
•Korona vei noin 
kolmanneksen tuloista jakasvatti kumppaneidentarvetta tuelle68,8


73


67


7…


64


66


68


70


72


74


2018


2020


Kunta10-kyselyn 
valmentavan johtamisen 
indeksin kehitys


HELSINKI


KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA


0%


5%


10%


15%


20%


0


10000


20000


30000


40000


2017


2018


2019


TP2020*


TB2021


Tulojen kehitys 2017-
2021.
Tulot euroina (1 000 €) sekä 
tulojen osuus menoista (%)


Tulot


%



Edunvalvonta


Onnistumiset

•Taide-ja kulttuurivisio
•Liikkumisohjelma
•Kansalliset ja kansainväliset 
verkostot
•Kansainväliset ja kansainväliset 
tunnustukset (Oodi, 
Liikkumisohjelma)
•Kuva tuotti hyviä uutisia 
Helsingistäkansallisesti ja kansainvälisesti
Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle.


Kuva, joka sisältää kohteen lumi, ulko, puu, kuljetus
Kuvaus luotu automaattisesti