Hiilineutraali Helsinki-päästövähennysohjelma


Kaisa-Reeta Koskinen

Projektijohtaja



Kaupunkistrategia 2017–
2021: 
Helsinki on hiilineutraali 
vuonna 2035


•Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää 
lämmitä ilmastoa
•Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 
80 % 
•Jäljelle jäävä 20 % kompensoidaan
•Helsingin päästölaskelmissa huomioidaan 
Helsingin rajojen sisäpuolella syntyvät 
suorat päästöt (scope1&2).


Mitä on tehty?


•Fokus isoissa päästövähennyksissä 
(~rakennusten lämmitys) ja systeemisen 
muutoksen tekemisessä:
•Kaupungin omassa rakennuskannassa 
ennätystiukat linjaukset
•Tontinluovutuksella ohjataan yksityistä 
uudisrakentamista
•Energiarenessanssi-hankkeella 
parannetaan yksityisen olemassa olevan 
rakennuskannan energiatehokkuutta
•Lämmön tuotantopuolen haasteita 
taklataan Helsinki Energy Challenge-
kilpailulla



Onnistumiset ja 
vaikuttavuus


•Rakennuskannassa pystytty muuttamaan 
perustekemisen tapaa
•Tällä tavalla vaikutus päästöihin saadaan 
oikealle hehtaarille•Tekemistä on pystytty priorisoimaan 
päästövähennyspotentiaalin mukaan
•Hiilineutraalin kaupungin rakentamista on 
integroitu osaksi normaalia kaupungin työtä
•”Vähemmän, mutta vaikuttavampaa”
Opit ja haasteet


•Rajallisilla resursseilla toimiessa 
priorisoitava toimenpiteiden vaikuttavuutta.
•Kaikkea ei ole kannattavaa tai 
mahdollista tehdä; 
päästövähennysohjelmassa lopullisen 
kriteerin priorisoinnille tulee olla 
päästövähennys•Top-down-analyysi toimien pohjalle: millä 
toimilla päästään lopputulokseen?
•Ohjelmien päällekkäisyyttä tulee karsia
•Kärkihankkeiden linkittyminen kaupungin 
organisaatioon tulee varmistaa
•Resursoinnin turvaaminen
Kaisa-Reeta Koskinen

Projektijohtaja, Hiilineutraali Helsinki

kaisa-reeta.koskinen@hel.fi

@KaisaReeta