Strategian 2017-21 arviointi 
keskushallinnossaMiten olemme onnistuneet matkalla kohti 
maailman toimivinta kaupunkia?
Kaupunginvaltuuston seminaari 4.-5.2.2021Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna



Onnistumiset ja haasteet keskushallinnossa


Onnistumiset


Haasteet ja kehittämiskohteet


Keskeiset muutosmittarit


Maailman toimivin 
kaupunki


√Johtamisessa edistymistä
√Kaupungin 
kokonaisohjattavuus 
parantunut toimialamallissaoTyövoiman saatavuus 
työvoimapula-aloilla
oResurssien joustavissa siirroissa 
haastetta•Johtaminen:Uudistumisen 
pulssin kokonaisindeksi2020: 
3,08 (2019: 3,01)
•Esihenkilöiden arvio 
kokonaisohjattavuudesta 2020: 
3,3 (2018 ja 2019 3,1)Kestävän kasvun 
turvaaminen 
kaupungin 
keskeisin tehtävä


√Osallisuus kokonaisuutena 
edennyt
√Kasvuyrittäjyyden tukeminenoPitkäaikaistyöttömyys
oKeskustan elinvoima ja 
kehittäminen•Yksityisen sektorin 
työpaikkamäärän kasvu 2017-19
•Työttömyys kasvanutUudistuvat 
palvelut


√Palvelupolut koulutukseen ja 
työelämään parantuneet
√Digitalisaatio-ohjelma 
vauhdittanut kehitystä
√Merellinen Helsinki kehittynyt 
hyvinoAsukas-ja 
käyttäjätyytyväisyyden 
kokonaiskuva
oDigitaalisen perustan haasteet•Ohjaamo-käynnit kasvussaVastuullinen 
taloudenpito 
hyvinvoivan 
kaupungin perusta


√Asuntotuotannon korkea taso
√Lainakanta/asukas on säilynyt 
strategiatavoitteen mukaisenaoPäätetyt talousarviot ovat 
ylittäneet tavoitetason jo 
päätöshetkellä•Valmistuneet asunnot2020: 7280 
(2017: 4890)
•Strategiatavoitteen mukaisesti 
laskettu toimintamenojen kasvu 
olluttavoitetta suurempaaHelsinki vahvistaa 
ja monipuolistaa 
edunvalvontaansa


√Kansainvälinen viestintä
√Edunvalvonnan toimintatapaa 
kehitetty eteenpäinoEdunvalvonnan vaikuttavuuden 
parantaminen


•Työvoiman saatavuus työvoimapula-aloille 
•Resurssien joustavissa siirroissa haastettaHaasteet


Johtamisen parantuminen


•Koronasta on opittu paljon HR-työssä esim. joustava resurssointija osaamisen kartoituksen tärkeys
•Johtamisesta muutoksessa on opittu sekä uudessa johtamisjärjestelmässä että toimintaympäristön muutoksessa 
•Selkeät yhteyspinnat toimialoille on tunnistettava paremmin –suurempia yhtenäisiä kokonaisuuksiaMaailman toimivin kaupunki 


Kokonaisohjattavuus(johtamisjärjestelmän arviointi)


Opit


Onnistumiset

•Uudistumisen pulssin kokonaistulos parantunut (kaupunki ja 
kanslia)
•Kaupungin kokonaisohjattavuus parantunut toimialamallissa+


-


Mittarit


Mittari


2018


2019


2020


Valmentavan johtamisen indeksi 
(Kunta10, asteikko 0-100)


68,8


(ei 
mitattu)


73


Uudistumisen pulssi –indeksi 
(asteikko 1-4)


(ei 
mitattu)


3,01


3,08
Mittari


2018


2019


2020


Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus 
paranee (KPMG:n arviointi, esihenkilöt, 
yhdeksänkysymyksen keskiarvo, asteikko 
1-5)


3,1


3,1


3,3


•Pitkäaikaistyöttömyys kasvussa
•Yksityisen sektorin työpaikkamäärä laskussa
•Keskustan elinvoima ja kehittäminenHaasteet


-Osallisuudesta kauden aikana on kertynyt runsaasti tietoa, jota voidaan hyödyntää nykyistä enemmän
-Pitkäjänteisyys on muistettava mm. elinkeinopolitiikassa
-Työttömyyden hoidossa asiakastiedon hyödyntäminen
-Elinkeino-ja toimialatiedon parempi hyödyntäminenKestävän kasvun turvaaminen kaupungin keskeisin tehtävä


Strategiamittari: Yksityisen sektorin työpaikkamäärä kasvaa vähintään yhtä 
nopeasti kun asukasluku 


Opit


Onnistumiset

•Osallisuus kokonaisuutena edennyt.
•Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti 2019 8,6 % 
kansainvälisessä vertailussa hyvä
•Kasvuyrittäjyyden tukeminen+


-


Mittarit


Kasvuyrittäjyyden tukeminen


Elokuu 2017


Elokuu 2020


Kasvuyritysten määrä 
Maria01:ssa


90


170


Työpaikkojen määrä 
Maria01:ssa


580


1300


Pääomasijoitusyhtiöiden määrä 
Maria01:ssa


6


13
Mittari


2017


2018


2019*


2020**


Yksityisettyöpaikat, 
työvoimatutkimus


252 286


258 920


251 475


251 475


Väestö 31.12.


643 272 


648 042 


653 835 


657 360


Väestö, muutos-%


1,3 %


0,7 %


0,9 %


Työpaikat, muutos-%


3,1 %


2,6 %


1,0 %


-1,0 %


Suhdeluku


2,43


3,48


1,13


-1,78


*Ennakkotieto

** Kuvaa kehitystä ajalla 1.1.-30.9.2020.


•Asukas-ja käyttäjätyytyväisyyden kokonaiskuva kaupungissa 
hajanainen
•Digitaalisen perustan haasteet verkon hallittavuudessa ja 
turvallisuudessaHaasteet


Palvelupolkujen parantuminen koulutukseen ja 
työelämään

Uusia työllisyydenhoidon palveluita kehitettiin ja vakiinnutettiin 
mm. Ohjaamo, Nuorten Urapalvelut ja opinto-ohjaus TYP-
palveluihin.

Ohjaamo-toiminnan aktiivisuus kasvussa:

Vuonna 2016 8100 käyntiä Vuonna 2019: 16 300 käyntiä


-Palvelukehitykseen tulee yhdistää paremmin tiedon ja datan hyödyntäminenUudistuvat palvelut


Merellinen Helsinki edennyt hyvin

•Merellisen strategian noin 50 toimenpiteestä on toteutunut tai 
käynnistynyt hyvin noin 40 ja tyydyttävästi 10. 
•Esimerkkejä 2019-2020 toimenpiteistä:
•Vallisaaren yhdyskuntatekniikka on valmis
•Vasikkasaari virkistyskäytössä
•Avattiin Vartiosaari


Opit


Onnistumiset

•Palvelupolut koulutukseen ja työelämään parantuneet
•Digitalisaatio-ohjelma vauhdittanut kehitystä, uusia 
proaktiivisia palveluita ja perustan uudistus käynnissä
•Merellinen Helsinki edennyt hyvin+


-


Mittarit ja kehitys



Uudistuvat palvelut


#1 Toimiva ja turvallinen 
tietoliikenne palveluna 


#2 Kustannustehokkaat ja 
korkean saatavuuden 
kapasiteettipalvelut


#3 Nopea ja helppo tapa 
saada tukea


#4 Kustannustehokkaat ja 
laadukkaat työvälineet 
työskentelyn tueksi 


Yksi turvallinen ja nopea verkko 
mahdollistaa innovatiiviset palvelut


Laadun ja tehokkuuden 
varmistaminen mittakaavaa ja 
hybridiympäristöjä hyödyntämällä 


Kaikkitukipalvelutyhdestäpisteestä


Harmonisoituelinkaarenhallintamalli


Status ja 
ennuste


Lähiverkon hallinta laajenee vuoden 
2020 loppuun mennessä ja tuo säästöjä
Kyberturvakilpailutus 2021Oma konesali (HDC1) käyttövalmis 
vuoden 2020 loppuun mennessä
Migraatiot käyntiin vuoden 2021 aikanaPalveluhallintajärjestelmä valittu ja 
käyttöönotto käynnissä. 
Tukipalvelut organisoitumassa Yhteinen laiterekisteri käytössä 
osin vuonna 2021 ja valmis 2022Digitaalinenperusta on merkittävin digitalisaatio-ohjelman tulos strategiakaudella

Yhteiset infra-ja tietotekniikan palvelut tarjotaan keskitetysti: mahdollistaa merkittävät synergiaedut ja 
kustannussäästöt
Digitalisaatioyksikönuusi organisaatio ja toimintamalli käynnissä 1.1.2021
Yhteinenpalvelu-jatalousmalli käyttöön vuonna 2021
Alustavahyötyjen ja kustannusten seurantamalli luotu 
Kaupunkiyhteinenonnistuminen

User
Tavoitteet


User
Keinot



•Toimintamenojen kasvu ollut strategiassa sovittua tavoitetta suurempaa
•Päätetyt talousarviot ovat ylittäneet tavoitetason jo päätöshetken 
kustannustason muutosennusteilla; lisäksi ennusteet kustannustason 
muutoksesta ovat laskeneet verrattuna budjetointivaiheeseenHaasteet


Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta


Onnistumiset

•Toimialat, virastot ja liikelaitokset ovat pääsääntöisesti 
pysyneet annetuissa määrärahoissa
•Määrärahoja on pystytty strategiakaudella kohdentamaan 
tavoitteen mukaisesti sinne missä väestönkasvu lisää 
kustannuksia suorimmin (kasko ja sote)+


-


Mittarit


Koko kaupungin käyttötalouden muutos (raami)
Määrärahojen kehitys 2017-2021, 1000 €
VuosiMenot €Kasvu ed. 
vuosi €
Kasvu ed. 
vuosi %
Kasvu 
2017-
2021 €
Kasvu 
2017-
2021 %
TP 20173 758 711TP 20183 835 45976 7482,0 %
TP 20194 025 815190 3565,0 %
TP 20204 198 397172 5824,3 %
TA 20214 351 115152 7183,6 %592 40415,8 %
*strategiatavoitteen mukaan kasvu olisi saanut olla 2017-2021: 8,71 %
Strategiatavoitteen mukainen TA 20214 085 930

•Tulorahoitusnäkymät tuleville vuosille ovat voimakkaasti heikentyneet
•Investointitaso nousi vuodelle 2020 merkittävästi ja pysyy edelleen 
korkeana vuonna 2021
•Erotus joudutaan kattamaan lainanotolla ja kassavaroillaHaasteet


Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta


Opit


Onnistumiset

•Investointitaso noussut selvästi vuosien 2017 ja 2018 
lähtötilanteesta; vuosikate pysynyt vuodet 2017-2020 lähes 
samalla tasolla.
•Vuoteen 2019 asti investoinnit on pystytty rahoittamaan hyvin 
tulorahoituksella+


-


Mittarit



•Asuntotuotantotavoitteen edellyttämien investointien rahoitusHaasteet


•Strategian taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointi on tehtävä seuraavan strategian valmistelun aikana
•Pitkän aikavälin talouden kuva on oltava jatkuvasti päätöksenteon pohjanaVastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta


Opit


Onnistumiset

•Asuntotuotanto on korkeallatasolla 
•Investointeihin käytetty rahamäärä sekä käytettävissä olleen 
määrärahan toteumaprosentit ovat nousseet+


-


Mittarit


Mittari


2017


2018


2019


2020


Tavoite


6 000


6 000


7 000


7 000


Toteuma (valmistuneet)


4 890


4 843


6 736


7 280


Toteuma (alkaneet)


5 071


7 943


6 928


7 186
Investointien 
toteuma-%


koko


emo


TA+ylitys


TP


%


TA+ylitys


TP emo


%


2017


843


621


73,7


673


546


81,1


2018


877


625


71,3


695


516


74,2


2019


951


780


82,0


779


640


82,2


•Finanssisektorin maksama yhteisövero alentunut vuosista 2014-2016Haasteet


Vastuullinen taloudenpito hyvinvoivan kaupungin perusta


Onnistumiset

•Helsingin yhteisövero-osuus korkeimmillaan (valmistuneet 
verotukset) vuosina 2014-2016 
•Tilityksissä käytettävä jako-osuus korkeimmillaan 2018 ja 
2019+


-


Mittari



-Edunvalvonnan vaikuttavuuden parantaminen.
-Edunvalvontaa tukevia toimintatapojen kehittämistyötä tarve jatkaa ja 
systematisoida myös jatkossa.Haasteet


•Kansainvälistä kumppanitoimintaa systematisoitu, näkyvyys ja 
yhteistyö vaikuttavaa koronakriisiin saakka, kriisissä suorat 
kontaktit korostuneet.
•Edunvalvontaa on vahvistettu ja tavoitteet määritelty Suurten 
kaupunkien yhteistyö laajentunut C21 ja luotu toimintamalli 
Kuntaliiton kanssa.•Yhteinen ja yhtenäinen tilannekuva kaupungin keskeisistä edunvalvonnan haasteista, mahdollisuuksista ja ratkaisusta 
edunvalvonnan vahvistamiseksion onnistumisen edellytysHelsinki vahvistaa ja monipuolistaa edunvalvontaansa


Opit


Onnistumiset

•Kansainvälinen viestintä
•Edunvalvonnan tavoitteet ja toimintamalli on luotu+


-


Mittarit ja kehitys



Onnistumiset

•Digitalisaatio-ohjelma ja digitalisaationjohtoryhmä on 
tiivistänyt yhteisiä työtapoja
•Segregaatiokehitykseenon pyritty puuttumaan AM-
ohjelmalla mm. uusien asuntojen hallinta-ja 
rahoitusmuotoja ohjaamalla. Lisäksi aloitettu 
kaupunkiuudistus aloittaminen kolmella alueella
•Talousarvioprosessia on kehitetty yhdessä. Parantaminen 
edellyttää kaikkien panosta ja sitoutumista
•Kaupungin HR-johtamisen foorumin avulla on 
yhtenäistetty kaupungin toimintatapoja ja johtamista sekä 
määritelty yhdessä uudistumisen prioriteetteja
•Hallinnon menettelyjä on kehitetty yhteistyössä•Kaupunkiyhteisten strategisten hankkeiden ja ohjelmien hallinnassa 
ja hyödyntämisessä on parannettavaa. Hallinnan parantaminen 
edellyttää yhteisiä työtapoja ja -menetelmiä.
•Kaupungin johdon yhteistä sitoutumista strategiasta johdettuihin 
kokonaisuuksien tavoitteisiin (ohjelmat/hankkeet/kokeilut tms.) 
tarvitaan. 
•Toimialarajat ylittävien toimenpiteiden sujuvoittaminen, kuten 
osallistuva budjetointiHaasteet


+


-


Toimialarajat ylittävät teemat ja yhteistyö

Missä onnistuimme yhdessä? Missä on kehitettävää? Mitä opimme?