helsinkiliikkuu.fi 
Liikkumisohjelma 
Projektipäällikkö Minna Paajanen

Tavoitteena aktiivisempi arki 

Strategiamaininta: Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen 
lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä 
pilottihankkeeksi. 

Ohjelmakauden 2018-2021 päätavoitteet: 

• Koko kaupunkikonsernin yhteistyö liikkumisen edistämisessä 

• Ajattelutapojen, toimintamallien ja rakenteiden uudistaminen 

• 60 toimenpiteen toteutus ja jatkuva kehittäminen. Ne lisäävät 

liikkumisen helppoutta ja poistavat liikkumisen esteitä kaikissa 

ikäryhmissä ja henkilöstön osalta. 

Strategiset päämäärät vuoteen 2023 mennessä: 

● 
Helsinkiläisten liikkumisen %-osuus valveillaolosta lisääntyy 
● 
Istumisen %-osuus valveillaolosta vähenee ja 
● 
Vapaa-ajan harrastamattomien osuus vähenee 
► 
Yhä useampi helsinkiläinen ja kaupungin työntekijä liikkuu 
terveytensä kannalta riittävästi. 

Mitä on tehty? 
●Vaikutettu kymmenillä konkreettisilla teoilla eri-ikäisten ihmisten arkeen: 
rakennettu 10 koulupihaa, tehty tuhansia liikkumissopimuksia kotihoidossa, 
laajennettu kaupunkipyöräjärjestelmää, julkaistu digitaalinen harrastuspassi 
yläkoululaisille, koulutettu tuhansia varhaiskasvattajia, asennettu jokaiselle 
työntekijälle taukoliikuntaohjelma jne. 
●Nostettu jo vähäisen arkiliikkumisen arvostusta kampanjoimalla 
katukuvassa, painamalla materiaalia, luennoimalla ja tuottamalla konkreettisia 
sisältöjä Helsinkiliikkuu.fi -sivustolle. 
●Luotu yhteistyörakenteita ja vuorovaikutusta toimialojen välille: mukana 
säännöllisesti noin 100 avainhenkilöä 
●Panostettu tiedolla johtamiseen ja seurantaan: käynnissä 10 
tutkimushanketta. Seuranta-alusta, Liikkumisvahti, julkistettu 2020. 
●Kokeiltu uutta: yrityksille käynnistetty innovaatiohaasteita, valmistelussa 
myös kanslian nopeat kokeilut ikäihmisten liikkumisesta. Toteutettiin 9-
kuukauden Harvard-Bloomberg -ohjelma. 
Mitä on tehty? 
●Vaikutettu kymmenillä konkreettisilla teoilla eri-ikäisten ihmisten arkeen: 
rakennettu 10 koulupihaa, tehty tuhansia liikkumissopimuksia kotihoidossa, 
laajennettu kaupunkipyöräjärjestelmää, julkaistu digitaalinen harrastuspassi 
yläkoululaisille, koulutettu tuhansia varhaiskasvattajia, asennettu jokaiselle 
työntekijälle taukoliikuntaohjelma jne. 
●Nostettu jo vähäisen arkiliikkumisen arvostusta kampanjoimalla 
katukuvassa, painamalla materiaalia, luennoimalla ja tuottamalla konkreettisia 
sisältöjä Helsinkiliikkuu.fi -sivustolle. 
●Luotu yhteistyörakenteita ja vuorovaikutusta toimialojen välille: mukana 
säännöllisesti noin 100 avainhenkilöä 
●Panostettu tiedolla johtamiseen ja seurantaan: käynnissä 10 
tutkimushanketta. Seuranta-alusta, Liikkumisvahti, julkistettu 2020. 
●Kokeiltu uutta: yrityksille käynnistetty innovaatiohaasteita, valmistelussa 
myös kanslian nopeat kokeilut ikäihmisten liikkumisesta. Toteutettiin 9-
kuukauden Harvard-Bloomberg -ohjelma. 

Liikkuminen innostaa! 

• Päivittäisen liikkumisen tärkeys ymmärretään hyvinvointiin, 
oppimiseen, työkykyyn, liikenteen päästöihin ja 
mielenhyvinvointiin vaikuttavana asiana. Liikkuminen on 
konkreettista ja innostaa! 

• Jokainen toimiala ja kanslia ovat mukana. Toimenpiteet 
käynnissä lähes täysimääräisesti. Tekeminen on 
systeemistä yksilö-, ympäristö-ja yhteisötasolla ja eri 
puolilla organisaatiota. 

• Yhteistyö tiivistynyt ja osaaminen vahvistunut. 

• Liikkuminen integroituu tapauskohtaisesti kohti 
perustekemistä. Yhä harvemmin ajatellaan, että liikkuminen 
ratkaistaisiin hankkeilla tai yksin vapaa-ajan liikunnalla. 

• Helsinki on palkittu Urheilugaalassa sekä Suomen Liikkuvin 
kunta että Suomen Aktiivisin Työpaikka -palkinnoilla. 



Elintapoihin vaikuttaminen vie aikaa. 

• Liikkumista vähentäviä ja elämää helpottavia innovaatioita 
syntyy kiihtyvällä tahdilla. 

• Korona on vähentänyt arkirutiineissa ja harrastuksissa kertyvää 
liikettä ja viivästyttänyt tekemistä. Jo valmiiksi suuret 
liikkumiserot ovat kasvaneet. 

• Liikkumisen integrointi osaksi toimialojen perustekemistä 
kesken ja sattumanvaraista. Projekteja, kokeiluja ja hyviä 
käytäntöjä on, mutta niiden juurtumista mietitään kovin vähän. 

• Ohjelmia ja tavoitteita on paljon. Asioiden priorisointi tärkeää 
vaikuttavuuden varmistamiseksi. 

• Sisäinen viestintä koettu haasteelliseksi. Sähköposti, Helmi ja 
Teams eivät tavoita kaikkia. 



Onko liikkuminen lisääntynyt? 

● 
Kun liikkumisohjelma käynnistyi, eri-ikäisten liikkumisesta ja istumisesta ei ollut luotettavaa tietoa. 
● 
Seurantatutkimusten käynnistäminen on vaatinut aikaa ja kansallista yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Liikkumisen 
määrän muutosta pystytään analysoimaan vasta tulevina vuosina tai vuosikymmeninä. 
Strategiset mittarit: 

Vapaa-ajan liikuntaa 
harrastavien %-osuus 
ikäryhmittäin ja 
sukupuolittain 
Liikkumisen / 
paikallaanolon 
%-osuus 
ikäryhmittäin ja 
sukupuolittain 
Lasten ja nuorten 
fyysinen toimintakyky 
luokka-asteittain (5.– 
8.luokkalaiset) ja 
sukupuolittain 
Positiivisia signaaleja: 

+ Kävelyn kulkumuoto-osuus on kasvussa. 
+ Henkilöstön arkiaktiivisuus lisääntynyt. 
+ Pyöräilyn määrä kasvaa, kulkumuoto-osuus ei. 
+ Pikkulapsista jopa 59 % liikkui riittävästi HY:n 
tutkimuksessa (olettama 20 %). 
+ Valtaosa lapsista ja nuorista harrastaa liikuntaa. 
Huolestuttavaa: 

-Korona on jo nyt vähentänyt/polarisoinut liikkumista. 

Osa toki lisännytkin liikkumistaan. 
-Koululaisten kestävyyskunto laskee edelleen. 
-Eri-ikäiset istuvat jopa 60 % valveillaolostaan. 
-Koronan pysyvämmät vaikutukset ryhmämuotoiseen 

liikuntaan osallistumisessa nähdään myöhemmin. 


Kiitos! 
Lisätietoa: 
www.helsinkiliikkuu.fi 
Liikkumisvahti.hel.fi 
Projektipäällikkö: 
Minna Paajanen 
minna.paajanen@hel.fi 
09 310 21162 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
Kiitos! 
Lisätietoa: 
www.helsinkiliikkuu.fi 
Liikkumisvahti.hel.fi 
Projektipäällikkö: 
Minna Paajanen 
minna.paajanen@hel.fi 
09 310 21162 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala