Helsingin merellinen 
strategia


Tammikuu 2021

Projektipäällikkö Minttu Perttula

Helsingin kaupunki, Elinkeino-osasto



Tavoitteen asetti Helsingin kaupunkistrategia: 
merellisyyttä täytyy hyödyntää paremmin!


“Lähisaaristonavaamistaedelleenyleiseenkäyttöönjatketaan. 
Helsinkiläistenvirkistysmahdollisuuksienedistämiseksi, 
matkailupalvelujenkehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman 
vahvistamiseksilaaditaanmerellinenstrategia, jossa haetaan keinoja 
mm. merellisten kohteiden saavutettavuudenparantamiseen, saaristonpalvelujenkehittämiseenja merellistentapahtumienedistämiseen.”

Helsingin merellinen strategia hyväksyttiin 
kaupunginhallituksessa 11.3.2019.

Merellisessä strategiahankkeessa on vuosille 2018-2022 19 
toimenpidekokonaisuutta ja noin 50 toimenpidettä. Niistä kaikki 
ovat toteutuneet tai käynnistyneet.



3


Konkreettiset teot yhdessä kumppanien 
kanssa ovat vahvistaneet helsinkiläisten 
merellistä hyvinvointia



Liikennöinti Laajasalon Reposalmen ja Vartiosaaren välillä on ollut vilkas koko kesän. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/styles/cols_11/public/uutiset/feed/kaupunkisoutuvene_minttu_perttula.jpg?itok=oNrPNEtm
2019 alkaen kaupunkiveneillä on 
liikuttu lähes 10000 tuntia 

Vuokravenebuumi 2020.


https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/styles/cols_11/public/uutiset/feed/kaupunkisoutuvene_minttu_perttula.jpg?itok=oNrPNEtm
Meri osaksi helsinkiläisten arkea: 

2019 vesiliikenteen aikataulut

HSL-reittioppaaseen


Helsingin ensimmäinen 
sähkölautta kuljetti 7200 
ihmistä. Kiitos osbu!


Ekologinen 
majoituskonsepti 
MajaMaja. 

Nolla-mökit Isosaareen


Merelliset 
digihankkeet: Ahti-
ja Vene-Helsingissä 
sekä vesiliikenteen 
Maas-pilotoinnit ja 
Johku-yhteistyö


Rantareitin palveluita, 
opasteita ja valaistusta 
parannettu


Helsinki biennaali toteutuu 
2021. Lyypekinlaituripaviljonkeineenon jo valmis.


Ekologinen 
majoituskonsepti 
MajaMaja. 

Nolla-mökit 
Isosaareen


Vartiosaaren virkistyskäyttöä 
on vahvistettu reiteinja 
opastein.


Vallisaaren kunnallistekniikka

on toteutettu.


Rantareitillä koottiin yhteen 
120 palveluiden paikkaa 



Merellinen maailma muuttuu yhä 
nopeamminja siihen on sopeuduttava


5


Kuva: Juuso Tilaéus, Laguuni 


•Merellinen maailma muuttuu yhä nopeammin. Yhä tarvitaan lisää tietoa 
päätösten tueksi.


•Prosessimme ovat paikoin hitaita


•Vesiliikenteen, huollon sekä laiturien hallinnoinnin kehittämisessä kaupungilla 
pitäisi olla taho, jolla selkeästi olisi riittävä mandaatti kehittämiseen yli 
organisaatiorajojen. 


•Pandemia lisäsi merellisten palveluiden kysyntää, mutta ei investointi-ja 
ylläpitoresursseja. Pandemia vaikuttaa myös yritysten kykyyn 
investoidamerellisten matkailupalveluiden kehittämiseen tulevina vuosina. 


•Meriluonnon suojelu ja ilmastonkestävyyden varmistaminen
•Pandemian ajan kaupungissa on tärkeämpää kuin koskaan 
mahdollistaa virkistys-ja lähimatkailupalveluiden kehittyminen 
helsinkiläisten lähiympäristöissä. Saarten ja rantareitin 
avaamista ja ylläpitoa tulisi jatkaa, saariston ja ranta-alueiden 
kaavoja edistää.


•Kumppanuuksien merkitys. Kaupunkilaiset toivomia palveluita 
saatiin tämän strategiakauden aikana rannoille ja saariin erityisesti 
yritysyhteistyön kautta. 


•Pienillä konkreettisilla teoilla on merkitystä: uima-ja 
melontalaitureilla, opasteilla, esteettömyyttä edistävillä teoilla jne. 
Tehdään niitä jatkossakin rohkeasti ja entistä sujuvammin.