Suoraan sisältöön

Turvallista opiskelua työväenopistossa

Koronavirusepidemia vaikuttaa työväenopiston toimintaan. Toteutamme opetuksessa monia erityisjärjestelyjä ja varaudumme myös siihen, että opetusta saatetaan joutua siirtämään jälleen etäopetukseksi, mikäli viranomaiset niin määräävät.

Toimi vastuullisesti

Omaa ja läheisten tartuntariskiä voit alentaa ensisijaisesti huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Mikäli sinulla on pieniäkään flunssan oireita, jää kotiin. Oireisena ei pidä tulla oppitunnille eikä opiston tiloihin.

Huomioi muut oppijat ja tiloissa liikkuvat pitämällä 1–2 metrin turvaväli. Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. Käsienpesumahdollisuus on toimipisteiden yleisten tilojen lisäksi lähes jokaisessa luokassa. Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa.

Helsingin kaupunki suosittaa 15 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaupungin palveluissa aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. Työväenopiston asiakkaiden toivotaan ottavan laajentunut maskisuositus vakavasti. Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön.

Jokainen opiskelija on itse vastuussa omasta maskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista. Vähävaraisilla on mahdollisuus noutaa maskeja pääkaupunkiseudun kuntien järjestämistä jakelupisteistä.  

Ohjeet kasvomaskin käyttöön saat THL:n sivuilta.

Opiston toimipisteiden siivousta on tehostettu. Erityisesti yhteiskäytössä olevat koneet ja välineet puhdistetaan tehostetusti. Huolehdithan omalta osaltasi, että välineet ja laitteet pysyvät puhtaina.

Monipuoliset opiskelutavat käytössä

Opiston ehdot ovat muuttuneet koronavirusepidemian ajaksi. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu siihen, että kurssi voidaan tilanteen niin vaatiessa muuttaa lähiopetuksesta etäopetukseksi. Noudatamme viranomaisten ohjeita ja suosituksia lähiopetuksen osalta.

Osalla kursseista on ryhmäkokoja pienennetty ja osalla on lähitapaamisten lisäksi etäopetusta: osa ryhmästä on etänä ja osa lähiopetuksessa. Näin pyrimme pitämään turvalliset välit luokkatiloissa opiskellessa.

Suurin osa syksyn kursseista on suunniteltu siirrettäväksi etäopetukseen, mikäli lähiopetus joudutaan keskeyttämään. Aivan kaikilla kursseilla etäopetukseen ei voida siirtyä, esimerkkinä tietyt kädentaitojen tekniikat. Kurssien ja luentojen tiedoissa mainitaan, mikäli kurssi on mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

Opastusta ja tukea etäopiskeluun saat opettajalta ja opiston digiopastuksesta. Etäopetuksessa tarvittaviin välineisiin tutustutaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Verkko-opetusta lisätty

Olemme lisänneet kaikkien ainealojen verkkokurssitarjontaa. Haluamme näin tarjota oppimismahdollisuuksia myös niille, jotka eivät voi osallistua lähiopetukseen esimerkiksi työ- tai terveystilanteen vuoksi.

Osaa yleisluennoista voit myös seurata etäyhteydellä. Verkossa tapahtuva opetus on merkitty oppaaseen ja ilmonet.fi-palvelun kurssitietoihin merkinnöillä Verkko-opetus- ja Verkkoluento.

Tarkista yhteystiedot ja seuraa meitä

Mikäli kurssin lähiopetus joudutaan kokonaan keskeyttämään, saat siitä tiedon sähköpostiisi.

Tapahtumien ja luentojen ajankohtaiset tiedot näet ilmonet.fi-palvelusta. Opetukseen voi tulla muutoksia nopeallakin aikataululla, joten seuraathan ajantasaista viestintäämme. Tarkista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, niin saamme sinuun yhteyden kaikissa tilanteissa.