Suoraan sisältöön

Kirjallisuus, teatteri ja äidinkieli

aidinkieli-lausunta

Tule joukkoomme hakemaan ja jakamaan kirjallisuuden ja ilmaisun iloa! Kieli ja kirjallisuus ovat kulttuurimme kivijalkaa. Kirjallisuuden kautta haemme yhä uudelleen vastausta kysymykseen, kuka minä olen ja keitä me olemme.

Kirjallisuuspiirit ovat kohtauspaikkoja, joissa voi jatkaa vuoropuhelua lukijan ja kirjan välillä. Osallistuminen ei edellytä kirjallisuuden opintoja: lukemisen halu riittää.

Äidinkielen kurssilla voit muun muassa kerrata kielioppia.

Luovan kirjoittamisen ryhmät tarjoavat mahdollisuuden saada kannustavaa arviointia teksteihisi ja osallistua monipuoliseen keskusteluun. Osallistuminen edellyttää avointa mieltä ja halua laittaa itsensä likoon omien tekstiensä välityksellä. Ryhmä soveltuu myös verkkokirjoittajille.

Lausunta on tekstin välittämistä ja tulkintaa. Kurssit edellyttävät ilmaisun perusvalmiuksia, joita voit hankkia puheviestinnän ja lausunnan alkeiskursseilla sekä teatteri-ilmaisun peruskursseilla.

Teatteri-ilmaisua opetetaan peruskursseilla. Myös näyttelijäksi aikomaton voi löytää kurssilta itseilmaisuunsa ja vuorovaikutustaitoihinsa uusia sävyjä.

Taiteen perusopetuksen lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukainen opetussunnitelma on uudistettu. Uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan elokuussa 2018. Työväenopisto aloittaa uuden opetussuunnitelman mukaisen aikuisille suunnatun teatteritaiteen perusopetuksen opintokokonaisuuden syksyllä 2019.