Suoraan sisältöön

Suomen kurssit (S2)

Katso suomen kielen kurssimme: / Our Finnish courses can be found at: / Можете ознакомиться с курсами финского языка в

https://ilmonet.fi 

https://finnishcourses.fi

YKI Yleinen kielitutkinto

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2015

 

Kurssikuvaukset / Course descriptions:

Suomi 1 (0–A1.2) | Suomi 1 jatko (A1.2–A1.3) 

Suomi 2 (A1.3–A2.1) | Suomi 2 jatko (A2.1–A2.2) 

Suomi 3 (A2.2–B1.1) | Suomi 3 jatko (B1.1–B1.2) 

Suomi 4 (B1.2–B2.1) | Suomi 4 jatko (B2.1–B2.2)


Opetuspaikat / Courses are held at / Курсы проводятся по адресу
Kanneltalo:  Klaneettitie 5, 00420 Helsinki, Kannelmäki
Malmitalo:  Ala Malmin tori 1, 00700 Helsinki, Malmi
Opistotalo:  Helsinginkatu 26, 00530 Helsinki, Kallio
Silkkikutomo:  Laivalahdenkatu 2b A, 00880 Helsinki, Herttoniemi   
Stoa:  Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki, Itäkeskus
Vuotalo:  Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki, Vuosaari

__________________________________

Suomi 1 (0–A1.2)
Lähtötaso 0 – tavoitetaso A1.2. Alkeiskurssi, jolla opimme viikonpäivät, kuukaudet, numerot, tutustumisfraaseja ja helppoja kysymyksiä. Tutustumme myös verbityyppeihin. Opiskelu vaatii luku- ja kirjoitustaitoa latinalaisilla aakkosilla. Kirjat: Suomen mestari 1, kpl 15 tai Oma Suomi 1, kpl 1-4.

Starting level 0 – target level A1.2. We will learn the days of the week, months, numbers, phrases for getting to know people and easy questions. We will also get to know different types of verbs. Studying requires ability to read and write using the Latin alphabet. Course book: Suomen mestari 1, 15 or  Oma Suomi 1, kpl 1-4.  

Исходный уровень 0 – целевой уровень A1.2. Курс для начинающих. Знакомимся с названиями дней недели и месяцев, числительными. Составляем простейшие предложения и вопросы. Рассматриваем также типы глаголов. Учебник: Suomen mestari 1,  15 или   Oma Suomi 1, 1-4.
 __________________________________

Suomi 1 jatko (A1.2–A1.3)

Lähtötaso A1.2. Alkeiskurssin jatko-osa. Opiskelemme sanastoa ja fraaseja, joita tarvitsemme erilaisissa asioimistilanteissa. Harjoittelemme lisää verbi- ja sanatyyppien käyttöä. Kirja: Suomen mestari 1, kpl 6–9 tai  Oma Suomi 1, kpl 5 –8.


Starting level A1.2. Continuation to the beginners' course. We will study vocabulary and phrases that we need in different everyday situations. We will practice more how to use different types of verbs and words. Course book: Suomen mestari 1, kpl 6–9  Oma Suomi 1,  kpl 5 –8.


Исходный уровень A1.2 – целевой уровень A1.3. Продолжение начального курса. Развиваем словарный запас, необходимый для общения в повседневных бытовых ситуациях. Отрабатываем спряжение глаголов и склонение имён.Учебник: Suomen mestari 1, kpl 6–9 или  Oma Suomi 1, 5 –8.

Sivun alkuun | Page up

__________________________________

Suomi 2 (A1.3–A2.1)

Lähtötaso A1.3. Kurssin teemoja ovat matkailu, terveys ja vapaa-aika. Käymme läpi lisää rakenteita esim. imperfekti, 3. infinitiivi, -minen-substantiivi, joka-pronomini ja verbien rektioita. Kirja: Suomen mestari 2, 14.


Starting level A1.3. The themes are travelling, health and leisure time. We will go through more grammar e.g. the past tense (imperfekti), the third infinitive, the deverbal noun -minen, the relative pronoun joka and verb rections. Course book: Suomen mestari 2, 14.


Исходный уровень А1.3. Темы курса: путешествие, здоровье и свободное время. Рассматриваем простое прошедшее время, 3-й инфинитив, отглагольные существительные, местоимение ”joka”, управление глаголов. Учебник: Suomen mestari 2, 14.
 __________________________________

Suomi 2 jatko (A2.1–A2.2)

Lähtötaso A2.1. Opimme asiointifraaseja ja puhumme tavoista, juhlista, työstä ja koulutuksesta. Opiskelemme mm. aikamuotoja ja i-monikkoa. Kirja: Suomen mestari 2, 58.


Starting level A2.1. We will learn phrases for everyday life and talk about traditions, work and education. We will study e.g. the use of past tenses and the plural of nouns. Course book: Suomen mestari 2, 58.


Исходный уровень А2.1. На курсе знакомимся с фразами, употребляемыми в быту, беседуем об обычаях, праздниках, работе и образовании. Изучаем времена глагола и множественное число. Учебник: Suomen mestari 2, 58.

Sivun alkuun | Page up
__________________________________

Suomi 3 (A2.2–B1.1)

Lähtötaso A2.2. Kurssilla laajennamme sanavarastoa ja puhumme Suomen historiasta ja yhteiskunnasta, ympäristöstä ja taiteesta. Kertaamme sana-, lause- ja verbityyppejä sekä aikamuotoja. Opiskelemme mm. passiivin aikamuotoja ja konditionaalia sekä imperatiivia. Kirja: Suomen mestari 3, 14.

__________________________________

Suomi 3 jatko (B1.1–B1.2)

Lähtötaso B1.1. Kurssilla käsitellään perhe-elämää, kulttuurieroja ja urheilua sekä oman mielipiteen ilmaisua. Harjoitellaan adjektiivien ja adverbien vertailumuotoja, essiivin ja translatiivin käyttöä sekä järjestyslukuja. Kirja: Suomen mestari 3, 58.

Sivun alkuun | Page up

__________________________________

Suomi 4 (B1.2–B2.1)

Lähtötaso B1.2. Kurssilla syvennetään tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämäntavasta. Samalla kerrataan ja opiskellaan lisää passiivia ja tutustutaan partisiippeihin. Kirja: Suomen mestari 4, 14
 __________________________________

Suomi 4 jatko (B2.1–B2.2)

Lähtötaso B2.1.Kurssilla tutustutaan uutisten ja sanomalehtien kieleen. Kerrataan ja harjoitellaan kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita, kuten partisiippeja, lauseenvastikkeita ja infinitiivejä. Kirja: Suomen mestari 4, 58

Sivun alkuun | Page up


Katso myös äidinkielen ja kirjoittamisen kurssit, jotka sopivat edistyneille suomen kielen taitajille.