Suoraan sisältöön

Media

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää 2016

Median aineala painottaa viestintävälineen – median – käytön opettelua ja välineen vaikutusta viestin sisältöön. Mediaopetus antaa valmiuksia tuottaa ja tulkita sisältöjä niin, että opiskelija tulee yhä tietoisemmaksi tekemistään valinnoista.

Kurssit tähtäävät ensisijaisesti median perusvalmiuksien hankkimiseen. Valmiuksiin kuuluvat tekniset, ilmaisulliset ja soveltavat taidot. Teknisiin taitoihin lukeutuvat muun muassa valokuvaamisen perusteiden hallinta, kokemus kuvanmuokkausohjelmien käytöstä ja sosiaalisen median välineiden tuntemus. 

Ilmaisullisia taitoja ovat muun muassa kyky vaikuttaa halutun tunnelman aikaansaamiseen mediatuotoksessa, kyky ohjata katsojan huomiota kuvassa, ja taito viestiä tarkoituksenmukaisesti eri kanavissa, esimerkiksi sosiaalisen median sovellusten kautta. 

Soveltavat taidot käsittävät kyvyn yhdistellä eri medioiden viestintäkeinoja ja taidon tarkastella mediasisältöjä analyyttisesti. Näiden valmiuksien kautta edetään kohti ainealan varsinaista päämäärää eli medialukutaidon kehittymistä.

Opetuksessa käytetään lähtökohtaisesti opiskelijoiden omia välineitä. Osalla kursseista on myös käytettävissä opiston laitteita, varsinkin vaativamman tason sisällöissä. Opintoneuvonnasta saat apua kurssivalintoihin. 

Tutustu kursseihin ilmonet.fi.ssä hakusanalla Media.

Visuaalinen media – Valokuvaus, kuvankäsittely, julkaisut

Suuri osa viestinnästä vaikuttaa kuvien kautta. Visuaalisen median kursseilla opetellaan erityisesti digitaalisen median avulla kuvallisia taitoja, joiden kautta ilmaisusta tulee varmempaa ja vaikuttavampaa. Mukana on myös muutama perinteisempää tekniikkaa hyödyntävä kurssi.

Audiovisuaalinen media – Video ja elokuva

Liikkuvalla kuvalla ja äänellä on omat lainalaisuutensa, joiden hallintaa ja joilla viestimistä opetellaan audiovisuaalisen median kursseilla. Kursseilla voi opiskella audiovisuaalisen ilmaisun perusteita nopeasti tai perehtyä syvällisemmin esimerkiksi lyhytelokuvan tai dokumentin tekemiseen.

Auditiivinen media – Äänenkäsittely

Äänellä on omat lainalaisuutensa, joiden hallintaa ja joilla viestimistä opetellaan auditiivisen median kursseilla. Kursseilla voi opiskella äänittämisen perusteita nopeasti tai perehtyä syvällisemmin esimerkiksi tallenteen, lyhytelokuvan tai dokumentin tekemiseen.

Sosiaalinen media – fb, twitter, instagram, blogit ym.

Sosiaalinen media ja vuorovaikutteisuus ovat tulleet jäädäkseen. Sosiaalisen median kanavien hallintaa ja niissä viestimistä opetellaan sosiaalisen median kursseilla. Voit opiskella perusteita nopeasti tai perehtyä syvällisemmin esimerkiksi oman blogin perustamiseen ja ylläpitoon.

Mobiilioppiminen – puhelimet ja tabletit

Tekniikka siirtyy yhä enemmän puhelimiin. Älypuhelinten ja tablettien opastuskursseilla voit opiskella peruskäyttöä tai tutustua tarkemmin uusimpiin mobiilisovelluksiin – appseihin, esimerkiksi videoeditointiin ja kuvankäsittelyyn puhelimella tai tabletilla.

Pelit – ohjelmointi, 2D- ja 3D-grafiikat

Pelit ovat suuri tulevaisuuden aineala. Pelikursseilla voit opiskella aina yksinkertaisesta peliohjelmoinnista lasten kanssa, aina edistyneeseen 2D- ja 3D graafikoihin asti. Ohjelmointikursseja järjestetään myös etänä verkossa.

Tutustu kursseihin ilmonet.fi.ssä hakusanalla Media.

Lue 
Median tiimivastaavan Mikko Kettusen haastattelu.