Suoraan sisältöön

Musiikki

musiikki

Tervetuloa musiikkiharrastuksen pariin! - Tule mukaan laulamaan, soittamaan tai kuuntelemaan!

Musiikkia voi opistossa harrastaa keskittyen laulun tai soiton opiskeluun tai musisoiden yhtyeessä, orkesterissa tai kuorossa. Tarjolla on musiikkityylejä kansanmusiikista viihteelliseen ja klassisesta populaariin. Kurssitarjonta sisältää myös musiikin historian ja teorian sekä musiikin tietotekniikan ja teknologian kursseja.

Eritasoisten laulu-, soitin- ja teoriakurssien lisäksi opisto järjestää konsertteja, luentoja sekä painopistealueisiin ja vaihtuviin ajankohtaisiin teemoihin liittyvää opetusta.

Laulun ja eri soitinten johdantotyyppisille kursseille sekä 1-tason aloittaviin ryhmiin otetaan opiskelijat ilman karsintaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tasokurssilta toiselle ei välttämättä siirrytä vuosittain.

Vaikka musiikkikurssit on suunniteltu lukukauden mittaisiksi, kurssisisällöt on rakennettu siten, että syksy ja kevät muodostavat lukuvuoden mittaisen opintokokonaisuuden. Lisäksi pääosa kursseista muodostaa, opiskelijan niin halutessa, useamman lukuvuoden mittaisen eri tasoista rakennetun opintokokonaisuuden.

Musiikin teoria, teknologia
Musiikin teorian ja säveltapailun opinnot tukevat laulun- ja soiton opiskelua. Kursseilla opiskellaan nuotinluvun ja musiikin teorian perusteita sekä harjoitellaan säveltapailun perusvalmiuksia laulaen ja kirjoittaen. Pitkäkestoisten kurssien (Musiikin perusteet, tasot 1–3) lisäksi on tarjolla myös lyhytkursseja.

Musiikkiteknologian kursseilla opiskellaan mm. äänittämiseen, miksaukseen, musiikin tekemiseen, sovittamiseen ja nuotinnukseen käytettäviä ohjelmia sekä tutustutaan mahdollisuuksiin käyttää tietokonetta monipuolisesti apuna musiikin harrastamisessa.

Laulaminen
Opistossa voi opiskella laulamisen eri tyylejä klassisesta yksinlaulusta pop- ja jazzlauluun eritasoisissa ryhmissä. Perusopinnot muodostuvat tasokursseista 1, 2 ja 3. Perusopintokurssien lisäksi pitkälle edistyneillä on mahdollisuus opiskella laulua syventävillä ohjelmisto- ja kamarimusiikkikursseilla.

Koko lukuvuoden kestävien kurssien lisäksi laulamista, tervettä äänenkäyttöä ja esiintymistä voi opiskella erilaisilla lyhytkursseilla. Myös ikäihmisille ja erityisryhmille on tarjolla omia kursseja. Opetus on ryhmäopetusta sisältäen yksilöllistä ohjausta.

Laulua voi harrastaa myös opiston lukuisissa kuoroissa, lauluyhtyeissä tai säännöllisesti kokoontuvissa yhteislauluryhmissä. Opistossa on ohjelmistoltaan erilaisia mies-, nais- ja sekakuoroja sekä lauluyhtyeitä. Niissä opiskellaan moniäänistä ja monipuolista ohjelmistoa, harjoitellaan äänenmuodostusta sekä valmistetaan konsertteja ja esiintymisiä.

Soittaminen
Työväenopistossa voi opiskella eritasoisissa ryhmissä pianon-, kitaran-, harmonikan-, viulun-, poikkihuilun-, saksofonin- ja kanteleen soittoa. Lukuvuosittain voidaan tarjota myös vaihtelevista soittimista lyhytkursseja esim. rummut, huuliharppu, djembe.

Työväenopiston soitinopetus tarjoaa soitinten perusopintoja, syventäviä opintoja ja erilaisia teemakursseja.

• Perusopinnot on suunnattu aivan alkeista aloittaville tai vähän aiemmin soittaneille.  Perusopintokokonaisuus on kolmivuotinen ja muodostuu tasokursseista 1, 2 ja 3.

• Syventävät opinnot on suunnattu pidempään soittoa harrastaneille ja opiskelleille soittajille. Syventävä opintokokonaisuus on kolmivuotinen ja kunakin vuonna painotutaan johonkin musiikin tyylilajiin tai teemaan.

• Teemakurssit ovat pääasiassa soitinten perustaidot hallitseville (esim. perusopintokokonaisuuden suorittaneille) suunnattuja eri aiheisiin, tyyleihin tai teemoihin keskittyviä kursseja.

Opintokokonaisuuksien kursseihin ilmoittaudutaan lukukausittain ja opiskelija voi osallistua myös vain yksittäisiin lukukausiin. Opintokokonaisuuden sisällä opiskelijoilla on ennakkoilmoittautumisoikeus. Opintokokonaisuuteen voi ilmoittautua aina uusia opiskelijoita läpi lukukausien, lukuvuosien ja opintokokonaisuuksien, mikäli opiskelijan taitotaso on sopiva kyseiseen kurssiin.

Kurssien opetus on ryhmäopetusta sisältäen yksilöllistä ohjausta. Soittamista voi harrastaa myös yhtyeissä. Opistossa toimii kitara-, harmonikka-, saksofoni- sekä kansanmusiikkiyhtyeitä ja kamarimusiikkikokoonpanoja.

Pianokursseilla opiskellaan pianonsoittotekniikkaa sekä kehitetään soitto- ja nuotinlukutaitoa monipuolisen ohjelmiston parissa. Pidemmällä olevien ryhmissä syvennetään ilmaisullisia taitoja ja opiskellaan myös musiikin tyylien historiaa. Pianonsoiton perustaidot hallitsevat voivat opiskella myös vapaata säestystä. Pianon vapaan säestyksen ryhmissä tutustutaan rytmi- ja kevyen musiikin ohjelmistoon, harjoitellaan erilaisia säestystapoja ja sointumerkeistä soittoa. Opetus on ryhmäopetusta sisältäen yksilöllistä ohjausta.

Kitarakursseilla opiskellaan soittotekniikkaa ja nuotinlukutaitoa sekä sointumerkeistä että nuoteista soittaen. Ohjelmisto koostuu komppi- ja näppäilykuvioin soitettavista laulusäestyksistä, melodioiden soittamisesta ja kamarimusiikista. Opiskelussa vuorottelevat yhteissoitto sekä yksilöllinen ohjaus. Soittimena on akustinen kitara. Pop/jazz-kitarakursseilla harjoitellaan soittotekniikkaa, sointuja ja erilaisia säestystapoja. Ohjelmisto koostuu rytmimusiikin eri tyylilajeista ja tunneilla tutustutaan myös pop/jazz–musiikin teoriaan. Tunnit muodostuvat ryhmäopetuksesta, itsenäisestä harjoittelusta ja yhteissoitosta. Soittimena on akustinen tai sähkökitara.

Viulunsoiton tasokursseilla edetään perustekniikasta soittoteknisten taitojen harjoitteluun ja musiikilliseen ilmaisuun. Ryhmissä musisoidaan yksi- ja moniäänisesti monipuolisen ohjelmiston parissa.

Orkesterit, yhtyeet ja bändit
Opistossa on viihdeorkestereita, sinfoniaorkesteri Helsinginkadun Filharmonikot sekä erilaisia soitinyhtyeitä ja bändejä. Lukukausittain mukaan otetaan uusia soittajia, joilla on yhteissoittoon tarvittavat taidot ja valmiudet. Yhdessä soittamisen iloa ja omien taitojen kehittymistä voi kokea monien eri musiikkityylien parissa.

Perhekurssit
Muskarien perheryhmissä lapsi ja aikuinen retkeilevät musiikin maailmassa yhdessä laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen. Elämysten avulla, leikin keinoin harjaannutetaan lapsen muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia sekä tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään.

Musiikin luennot ja konsertit
Musiikin luennot ja konsertit ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia ja maksuttomia. Osa luennoista on kertaluonteisia, osa toteutetaan luentosarjana.