Suoraan sisältöön

Avustukset

Avustus vapaaseen sivistystyöhön

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi avustusta voidaan myöntää työväenopiston opistolaisyhdistykselle. 

Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä. Avustuksen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä sekä lisätä eri oppilaitosten ja yhdistysten välistä yhteistyötä. 

Avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaisivat toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. 

Avustukset vuoden 2021 toimintaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää avustusta vuodelle 2021 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen, joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Lautakunta päätti 11.2.2020, että vuoden 2021 vapaan sivistystyön avustusten teemana on kestävä kehitys ja hiilineutraalisuuden edistäminen.

Vuoden 2021 avustuksiin on varattu yhteensä 80 000 euroa. Hakuaika on 1.4.–23.10.2020. Hakuaika päättyy 23.10.2020 klo 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Päätöksen avustuksen jaosta tekee Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta vuoden 2021 alussa. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2021.

Avustuksia haetaan internetissä  Helsingin kaupungin asiointipalvelut -sivustolla asiointi.hel.fi. Hakemuksia ei voi toimittaa sähköpostitse.

Lisätietoja avustukseen liittyen antaa vapaan sivistystyön päällikkö Ville Ylikahri, ville.ylikahri@hel.fi, puh. 09 310 88501. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa laskentasuunnittelija Hanna Keränen, hanna.keranen@hel.fi, puh. 09 310 86338


Avustukset vuoden 2020 toimintaan

Vuoden 2020 avustusten hakuaika päättyi 8.11.2019 ja avustukset myönnettiin 11.2.2020. Päätöksen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.

Avustukset vuoden 2019 toimintaan

Vuoden 2019 avustusten hakuaika päättyi 9.11.2018 ja avustukset myönnettiin 12.2.2019. Päätöksen voi tutustua Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan pöytäkirjasta.