Suoraan sisältöön

Hankkeet ja projektit

Työväenopisto kehittää toimintaansa erilaisten hankkeiden avulla.

Maunula-talon ovet avattiin 21.12.2016

Erasmus+ -hankkeet

Työväenopisto on osallistunut moniin Euroopan unionin rahoittamiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tutustua muihin eurooppalaisiin aikuiskoulutuksen oppilaitoksiin ja tuoda niistä ajatuksia opiston kehittämiseen.
Viimeisin Kansainvälisyys opiston kehittäjänä -hanke toteutettiin 2016-2018 ja vuonna 2019 on haettu uutta rahoitusta, jolla tuetaan henkilöstön liikkuvuutta.
Työväenopisto on mukana myös Democracy and Equality Matters for Our Society – Political participation (DEMOS) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osallisuutta ja osallistumista demokraattiseen vaikuttamiseen. Hankepartnerit jakavat hyviä käytänteitä ja kehittävät uusia menetelmiä saavuttaa syrjäytymisvaarassa olevia ryhmiä. Hanke toteutetaan 2018-2020. Hankkeen koordinaattori on wieniläinen oppilaitos Die Wiener Volkshochschulen.


Digipedagogiikan kehittäminen

Työväenopisto toteutti digipedagogiikkaa kehittävän hankkeen opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksen tuella vuosina 2017-2018. Hankkeessa järjestettiin monipuolisesti henkilöstön täydennyskoulutuksia ja kartoitettiin opiston edellytyksiä digitalisoida opetustaan ja toimintaansa.
Hankkeen lopputuloksena laadittiin Työväenopiston digitalisaatiosuunnitelma.


HAKEVA - digiyhteiskunnan perustaidot

Opetushallituksen avustuksella toteutettavan hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla puutteelliset perustaidot. Erityisinä kohderyhminä ovat toisaalta oppimisvaikeuksia kokevat henkilöt ja toisaalta maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n ja eri maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työtapoja. Hakevan työn menetelmillä tavoitellaan uusia kohderyhmiä. Tavoitteena ei ole pelkästään järjestää omia kursseja huonot perustaidot omaaville, vaan myös löytää keinoja kohderyhmän ohjaamiselle hyödyntämään nykyistä kurssitarjontaa.
Hanke käynnistyy keväällä 2019 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen projektipäällikkönä toimii erityissuunnittelija Anne Seppänen. Hankkeessa työskentelee myös kaksi projektisuunnittelijaa.