Suoraan sisältöön

Päätöksenteko

Tarkastusvirasto valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta vastaa sen arvioinnista, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta vastaa myös valtuuston päätettävien tarkastusasioiden valmistelusta ja tarkastuksen yhteensovittamisesta kaupunkikonsernissa.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisen tarkastusviraston toimintaa ohjaavat keskeisimmin kaupungin hallintosääntö ja tarkastusviraston toimintasääntö.

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2021–2025. Puheenjohtajana toimii Nuutti Hyttinen (Perussuomalaiset).

Lue lisää »

Kokousajat

Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden 2023 aikana 13 kertaa.

Lue lisää »

Lautakunnan yhteystiedot

Tiedusteluihin tarkastuslautakunnan kokousasioista ja päätösasiakirjoista vastaa johtava tuloksellisuustarkastaja Liisa Kähkönen, 050 324 7044, liisa.kahkonen(a)hel.fi

Lue lisää »