Suoraan sisältöön

Lakisääteinen sidonnaisuusilmoitus

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävän hoitamisessa.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja tietojen ajan tasalla pitämisestä. Tarkastusvirasto lähettää ohjeet sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ilmoitusvelvollisille sähköpostitse. Lisäksi tietojen päivittämisestä muistutetaan sähköpostitse kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivulla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva rekisteriseloste on luettavissa kaupungin sivuilla.

Ohjeita ja usein kysyttyjen kysymysten listaa täydennetään jatkuvasti (linkit löytyvät tämän sivun alareunasta). Tarkastusvirasto vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin!

tarkastusvirasto@hel.fi
controller Vilma Lamminpää, puh. 09 310 36581
kaupunkitarkastaja Hanna Kurki, puh. 09 310 36468
tarkastusjohtaja Timo Terävä, puh. 09 310 43126