Hoppa till innehållet

Information om tjänster

Helsingforstrygghet.fi är Helsingfors stads säkerhetsportal. Portalen förmedlar säkerhetsinformation från olika förvaltningar och myndigheter till invånarna i Helsingforsregionen.

Upphovsman och ansvar för innehållet

Kommunikationsavdelningen vid Helsingfors stads stadskansli är Helsingforstrygghet.fi:s upprätthållare. 

I portalen Helsingforstrygghet.fi finns också länkar till utomstående instansers webbplatser. Upprätthållaren av portalen är inte ansvarig för innehållet på webbplatserna som dessa utomstående instanser upprätthåller.

Tillgänglighet

Webbplatsen Helsingforstrygghet.fi berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. I lagen förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga före utgången av övergångstiderna. Övergångstiden går ut den 23 september 2020. Läs mer: Digital tillgänglighet

Ge respons och ställ frågor23.09.2020 08:55