Hoppa till innehållet

Räddning av djur

Enligt djurskyddslagen ska den som påträffar ett vilt djur som är sjukt eller skadat eller annars i hjälplöst tillstånd försöka hjälpa djuret. Ett svårt skadat djur kan hjälpas endast genom att djuret avlivas.

Helsingfors räddningsverks djurskyddsenhet hjälper sjuka, skadade eller djur som råkat i nöd i Helsingfors stads område. Dylika fall kan du ringa djurräddningsnumret: (09) 310 30151.

Högholmens djursjukhus för vilda djur tar emot vilda djur som är i behov av hjälp.

Hittedjur kan anmälas eller hämtas till hittedjurshuset under dess öppethållningstider.

Universitetets djursjukhus har jour dygnet runt.

I ärenden som gäller djurskydd kontaktas polisen.

Ring det allmänna nödnumret 112 endast i sådana brådskande fall där den allmänna säkerheten kan äventyras på ett betydande sätt, eller då myndigheternas specialutrustning eller specialexpertis behövs för uppdraget.

Närmare upplysningar:13.05.2019 14:51