Hoppa till innehållet

Räddningsverken

I Nyland finns fyra skilda räddningsverk. Räddningsverken i huvudstadsregionen följer principen om närmsta enhet, enligt vilken man skickar enheter från det närmaste räddningsverket till olycksplatsen oberoende av i vilken kommun olyckan skett.

Helsingfors stads räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i Helsingfors stads område.

Västra Nylands räddningsverk sköter om räddningsverksamheten inom 10 kommuner: Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Därtill sköter den brådskande prehospitala akutvårdstjänster i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Hangö, Ingå och Raseborg.

Till Mellersta Nylands räddningsverks  verksamhetsområde hör: Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Tusby och Vanda.

Till Östra Nylands räddningsverks  verksamhetsområde hör: Borgå, Sibbo, Lovisa - Lappträsk, Askola, Mörskom - Pukkila.

Servicenivåbeslut


Räddningsverkets servicenivå fastställs av servicenivåbeslutet. Beslutet är i kraft under viss tid. Aktionsberedskap, utrustning, kompetens och personalresurserna är planerade för olika olycksrisker.

Enligt räddningslagen ska räddningsverket sköta om följande saker inom sitt område:


• handledning, upplysning och rådgivning som hör till räddningsväsendet, vars mål är att förebygga bränder och andra olyckor, förbereda sig på bekämpning av olyckor och rätt verksamhet i olycks- och farosituationer samt begränsning av olyckornas följder
• räddningsväsendets tillsynsuppgifter
• varning av befolkningen i faro- och olyckssituationer och de larmsystem som behövs för detta
• uppgifter som hör till räddningsverksamheten

därtill kan räddningsverket:

• utföra uppgifter som har att göra med prehospital akutvård, ifall ett områdets sjukvårdsväsende och en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt har avtalat om att samarbeta i organiseringen av den prehospitala akutvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 39 § 2 mom.;
• stöda beredskapsplaneringen i en kommun i räddningsväsendets område ifall man kommit överens om detta med kommunen;
• sköta om oljebekämpningen och övriga uppgifter som i lag getts åt räddningsväsendet i området.


Frivilligverksamhet

Enligt lagen kan man använda sig av frivilliga organisationer och personer som hjälp i räddningsväsendets utbildnings-, rådgivnings- och upplysningsuppgifter samt i räddningsverksamheten. Frivilliga kan dock inte användas i uppgifter i vilka det ingår användning av avsevärd offentlig makt.

 07.06.2016 15:20