Hoppa till innehållet

El, värme och gas

El

De flesta elolyckorna sker vanliga elkonsumenter med normal nätspänning. Oftast är orsaken till olyckan allmän oförsiktighet eller egenmäktiga kopplingar i elapparater.

Rätt användningssätt säkerställer att apparaten inte ger elstötar eller orsakar bränder. Kom också ihåg att ha fungerande brandvarnare, som är ett lätt och billigt sätt att se till att elektriska bränder upptäcks i god tid.

Värme

Över 90 procent av uppvärmningen i huvudstaden sker genom fjärrvärme. Fjärrvärme är en bekymmerslös uppvärmningslösning för invånarna. Den genomsnittliga avbrottstiden per hushåll är bara 2-3 timmar per år.  

Gas

Flytgas är ett ytterst brandfarligt bränsle. Det är en färglös, icke giftig gas. Den gas som säljs är kraftigt parfymerad. Flytgasläckage orsakar alltid fara eftersom även den minsta gnistan kan antända gasen.

Förebygg gasskador genom att alltid använda gasapparaten i avsett syfte och montera den enligt bruksanvisningarna. CE-märket garanterar att apparaten är testad och har tillräckliga bruksanvisningar. Manöverenheten för gasen ska placeras i ett utrymme där ventilationen är tillräckligt effektiv. Otillräcklig brännluft bildar koloxidgas som är livsfarlig. Underhåll regelbundet gasapparaten.

Störningar i el och värme

Helen värme tfn 08001 60602, el tfn 08001 80808

Vantaan Energia tfn 0800 0025

Caruna tfn 0800 1 95011

13.05.2019 15:49