Motarbeta smitta med handtvätt.

Aktuellt om coronaviruset – Gör så här om du misstänker att du smittats av coronaviruset

På stadens coronawebbplats hittar du aktuella ärenden om coronaviruset. Helsingfors informerar på stadens webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer: www.hel.fi/helsinki/corona-sv

Mistänker du att du har koronavirussmittan?

Om möjligt, gör en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Läs mer: 

Helsingfors - aktuellt om coronaviruset