Finland's and Ukraine's flags in front of the City Hall.

Helsinki offers grants to organisations helping Ukrainian refugees - Гельсинкі надає гранти організаціям, які підтримують осіб, що втекли від війни в Україні

Scroll down for Ukrainian language version / Українською мовою нижче

Helsinki is offering grants to organisations that support and assist people who have fled from Ukraine due to the war. Organisations and foundations perform valuable work and cooperate with the City to support the wellbeing and integration of people who have come to Helsinki from Ukraine.

Helsinki provided grants worth 250,000 euros in total to seven organisations. The projects that received grants support the everyday routines of people who fled from the war in Ukraine.

The individual grants were worth 5,000–80,000 euros. The organisations that received funds complement the City’s own services that support the integration of Ukrainians into Finnish society.
Helsinki offers grants to offering peer support in Ukrainian, supporting schoolchildren, organising group activities and providing guidance and counsel. Grants are also provided to low-threshold services and courses in the participants’ own language that promote wellbeing and the ability to function.

“The war in Ukraine has touched us all, and Helsinki wants to do its part for receiving those fleeing from the war and helping them integrate into Finnish society. Together with various operators, we have the opportunity to ensure a safe and stable everyday life in the middle of the worries and sorrows. In addition to aid and support, we also want to ensure that children are able to go to school and adults can find work,” says Mayor of Helsinki Juhana Vartiainen.

The grant applications were assessed by a large group of Helsinki employees from various sectors. The group included experts in education, social services and healthcare, immigration, employment and voluntary work.

The grants were awarded to organisations whose services complement the City’s existing services for integration, for example. Prior proof of similar operations was seen as an advantage. Many of the organisations that received grants had shown an initiative to help Ukrainians even at the early stages of the crisis.

Photo: Mila Eremina

Гельсинкі надає гранти організаціям, які підтримують осіб, що втекли від війни в Україні

Гельсинкі надає допомогу організаціям, які підтримують осіб, що приїхали до фінської столиці у зв'язку з війною в Україні. Організації й фонди плідно співпрацюють з містом, сприяючи добробуту й інтеграції в Гельсинкі осіб, які приїхали до фінської столиці з України.

Гельсинкі надало гранти семи організаціям на загальну суму 250 000 євро. Профінансовані проєкти допомагають особам, які втекли від війни в Україні, із вирішенням різноманітних повсякденних питань.

Суми грантів різняться в межах 5 000 – 80 000 євро. Діяльність організацій, яким надано гранти, доповнює послуги інтеграції українців, які вже організовує місто.
Гельсинкі виділило фінансування на соціальну підтримку україномовних осіб, підтримку школярів, підтримку групових занять, проведення інструктажів і консультацій. Також профінансовано низькопорогові послуги й навчання рідною мовою, що сприяють добробуту й дієздатності.

«Війна в Україні стосується нас усіх і Гельсинкі прагне взяти на себе відповідальність за прийом та інтеграцію осіб, які втекли від неї. Разом з різними організаціями ми маємо можливість створити безпечне й стабільне повсякденне життя посеред тривоги й суму. Окрім допомоги й підтримки ми хочемо забезпечити дітям можливість піти до школи, а дорослим – піти на роботу», – розповідає мер міста Югана Вартіайнен.

Заяви про надання грантів оцінювало широке коло працівників Гельсинкі з різних сфер зайнятості. Було залучено експертів у сферах виховання й освіти, соціальних і медичних послуг, імміграції, працевлаштування й волонтерської роботи.

Допомогу отримали організації, послуги яких доповнюють ті, які вже надає місто, наприклад, послуги інтеграції. Також попередній досвід подібної діяльності вважався перевагою. Багато організацій, яким було надано підтримку, активно допомагали українцям уже на початку кризи.