Helsingin Satama.

Helsingin Sataman rahtiliikenne jatkui toisena koronavuonna vilkkaana

Helsingin sataman kautta kulki vuonna 2021 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa (+ 8 % verrattuna vuoteen 2020), ja suuryksiköissä, kuten konteissa, rekoissa ja perävaunuissa kuljetettu tavaraliikenne ylsi kaikkien aikojen ennätykseen. Poikkeuksellisissa oloissa Helsingin Sataman rahtiliikenteen merkitys Suomelle vahvistui.

Matkustajaliiketoiminnan kannalta pandemian vaikutukset näkyivät jopa edellistä poikkeusvuottakin vähäisempänä matkustajien määränä.

Kumipyöräliikenne kasvoi

Rahtiliikenne Helsingin Satamassa jatkui myös toisena koronavuonna vilkkaana ja osaltaan turvasi poikkeusoloissakin päivittäistavaratuotteiden sekä muun muassa teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden ja tarvikkeiden saatavuutta Suomessa.

Globaalin meriliikenteen häiriöt kuten maaliskuinen Suezin kanavan tukkeutuminen, konttipula ja konttirahtien hintojen kova nousu näyttäytyivät Helsingissä lähinnä perävaunuilla kuljetetun tavaraliikenteen kasvuna.

Helsingin Satama -konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 14,4 miljoonaa tonnia (+ 8 %) ja siitä oli 6,6 miljoonaa tonnia tuontia ja 7,7 miljoonaa tonnia vientiä.

Matkustus jäi vaimeaksi

Toisena koronapandemiavuonna Suomella oli yhä käytössä tiukkoja matkustusrajoituksia. Schengen-alueen sisärajavalvonta päättyi 25.7.2021, mutta aloitettiin uudelleen 28.12.

Pitkään jatkuneessa vaikeassa tilanteessa Helsingin Satamassa jatkettiin mahdollisimman turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamista tiiviissä yhteistyössä laivayhtiöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vuonna 2021 Helsingin Sataman kokonaismatkustajamäärä jäi 3 749 000 matkustajaan.

Totuttuun tapaan suurin osa matkustajista, 3,2 miljoonaa (-23 %), kulki Helsingin ja Tallinnan välisellä reitillä.

Tukholman reitillä kulki 399 000 matkustajaa (+6,1 %), sillä Suomen ja Ruotsin pääkaupunkien välillä alukset pääsivät liikennöimään vasta kesällä.

Helsingin ja Travemünden välillä liikkui 102 000 matkustajaa (+20,7 %). Helsinki-Pietari reitillä ei kulkenut lainkaan liikennettä vuosina 2020 ja 2021.

Kansainvälisen risteilyliikenteen kausi pääsi maahantulorajoitusten lieventyessä käynnistymään vasta elokuun alussa. Kaikkiaan 14 aluskäynnillä Helsinkiin ja pääkaupunkiseutuun pääsi tutustumaan lähes 11 000 matkustajaa.

Liikenne vuonna 2022

Kuluvan vuoden aikana rahtiliikenteen odotetaan jatkavan myönteistä kehitystä. Matkustajaliikenteessä alkuvuosi näyttää toteutuvan hiljaisena, mutta matkustuksen uskotaan vilkastuvan kohti kesää.

Lisätietoa:

Helsingin Sataman tiedote

Helsingin Sataman liikennetilasto tammi-joulukuu 2021 (pdf)


Kuva: Helsingin Satama