Helsinki turvaa salassa pidettävät tiedot jatkossakin – WhatsApp sallittu tietyin ehdoin

Helsingin kaupunki on ohjeistanut henkilöstöään turvaamaan asiakkaidensa tietosuojaan liittyvät tiedot. Salassa pidettäville tai arkaluonteisille tiedoille kaupungin toiminnassa on varattu omat kanavat ja välineet kuten suojattu sähköposti. Mutta entä sitten WhatsApp, saako sitä käyttää vai ei? Asia on herättänyt keskustelua erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Helsingin kaupunki noudattaa järjestämässään opetuksessa Opetushallituksen antamia kansallisia linjauksia. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ohjeistaa kansallisten linjausten pohjalta tarkemmin, missä tilanteissa ja millä tavoin WhatsApp-sovellusta voidaan toimialalla käyttää.

Salassa pidettäviä tai arkaluonteisia tietoja ovat esimerkiksi terveyttä koskevat tiedot, henkilötunnus, sosiaalihuollon tai oppilashuollon tiedot.