Ihmisiä kulkemassa jäällä kohti Katajanokkaa. Osa vuoden 2020 arviointikertomuksen kantta.

Kerro mitä Helsingin tarkastuslautakunnan olisi nyt hyvä arvioida

Helsingin tarkastuslautakunta pyytää kaupunkilaisilta ehdotuksia arvioitaviksi aiheiksi. Ehdotukset voivat liittyä mihin tahansa kaupunkistrategian 13 painopistealueeseen. Kerro kantasi -kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 23. tammikuuta saakka.

Arviointien tulokset raportoidaan valtuustolle. Tyypillisesti arviointiaiheet liittyvät kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen.

Edellisen kerran, kun pyysimme arviointiaihe-ehdotuksia, saimme niitä runsaasti kuntalaisilta. Kaksi niistä, kotihoito ja liikkumisohjelma, nousi arviointisuunnitelmaan. Viimeistelemme niistä paraikaa arviointeja, jotka julkaistaan vuoden 2021 arviointikertomuksessa huhtikuussa 2022, kertoo arviointipäällikkö Minna Tiili.

Voit lähettää ehdotuksen myös täyttämällä arviointikertomus.fi-sivuston arviointiaihe-ehdotuslomakkeen.  

Ehdotukset voivat liittyä mihin tahansa kaupunkistrategian 13 painopistealueeseen 

Helsingin kaupunkistrategian ohjelmat ja painopisteet:

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin. Lautakunta arvioi vuosittain, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on arvioida, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Raportit julkaistaan Arviointikertomus -sivustolla.  

Lisää aiheesta

Kerro kantasi sunnuntaihin 23.1. mennessä
Helsingin kaupunkistrategian ohjelmat ja painopisteet
Arviointikertomus