Leijona tarkaailee Korkeasaaressa kävijöitä.

Korkeasaaressa tutkitaan ihmisten kykyä tunnistaa eläinten tunteita

Kyky ymmärtää eläinten tunteita vaikuttaa siihen, miten kohtelemme eläimiä. Korkeasaaressa tutkitaan, miten ihmiset havainnoivat eläinten tunteita. Nyt kesällä saaressa käydessään voi osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kykyyn havaita ja ymmärtää eläinten tunnetiloja.

Kyky ymmärtää muunlajisten tunteita on yksi seikoista, joka liittyy voimakkaasti muun muassa siihen, miten eläimiä kohdellaan käytännössä sekä kotona, harrastetoiminnassa että eläimiin liittyvässä tuotannossa. Kun ymmärrämme paremmin eläimiä, voimme kiinnittää huomiota eläinten hyvinvointiin myös kulutusvalinnoissamme.

– Lisäämällä tietoa tästä voimme myös muuttaa käytäntöjä sekä yksittäisen ihmisen että koko järjestelmän tasolla, sanoo biologisen antropologian dosentti  Sonja Koski Helsingin yliopistosta.

Osallistu tutkimukseen kesällä Korkeasaaren Karhulinnalla

Tunnetiede-tutkimusryhmän tarkoituksena on selvittää, miten osallistujat eläintä havainnoivat ja mitä he uskovat havaintojen kertovan eläinten tunnetiloista. Yhdistämällä nämä tiedot vastaajan taustaan saadaan selville, millaiset seikat vaikuttavat havainnointiin ihmisen ja eläimen kohtaamisessa. Sekä taustatietolomake että videoihin liittyvä vastauslomake ovat anonyymejä, mitään henkilötietoja ei kerätä. Vertailukohtana käytetään kokeneiden eläintutkijoiden analyysiä samoista videoista.

Eläinten hyvinvointiin voidaan paremmin kiinnittää huomiota myös ihmisten kulutusvalinnoissa kun ymmärryksemme eläinten tunteista kasvaa.  

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Osallistumiseen kuluu noin vartti. Lapsille on järjestetty puuhaa aikuisten osallistuessa.

Osallistujat vastaavat anonyymisti kyselyyn, jossa kartoitetaan henkilön taustoja ja eläimiin liittyviä käsityksiä. Tämän jälkeen näytetään videolta kooste eläimistä eri tunnetiloissa. Osallistujat merkitsevät lomakkeelle arvionsa tunteesta ja sen voimakkuudesta.

Korkeasaaressa tehtävän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa suojelutyön onnistumista ja eläinten hyvinvointia. Helsingin yliopiston Tunnetiede – eläinten tunteet näkyväksi -tutkimuskokonaisuuteen kuuluu myös hanke, jossa kehitetään lämpökuvantamismenetelmiä eläinten tunnetilojen kartoittamiseen.

Tutkimuspäivät Korkeasaaren KarhulinnallaLisää aiheesta
Helsingin yliopisto

Kuvakaappaus Korkeasaaren videolta.