Helsingin seutu tarvitsee ja saa muuttajia - muuttajat ja Uudenmaan aluetalous

Helsingin seudulla ei ole hyödynnetty täysimääräisesti eri maista tulleiden korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista. Heidän osaamispotentiaalinsa ja kapasiteettinsa ovat jääneet vajaakäyttöön, ilmenee Uudenmaan liiton sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien teettämässä muuttotutkimuksessa. Tutkimuksen on tehnyt Kaupunkitutkimus TA Oy.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajataustaisten työllisyys ja tulotaso ovat tutkimuksen mukaan selvästi alemmalla tasolla kuin samanikäisillä koulutetuilla kantaväestöön kuuluvilla. Monet pitkälle koulutetut ja työmarkkinoille pyrkivät muuttajat ovat työttöminä, alityöllistettyinä tai työskentelevät koulutusta vastaamattomassa työssä.

OECD-maista tulleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet paremmin ja saavat korkeampaa palkkaa kuin muista maista lähtöisin olevat. Syntyvyyden alentuessa Uudenmaan väestönkasvu on perustunut viime vuosina yhä enemmän maan sisäiseen tulomuuttoon ja maahanmuuttoon.

Huippualoille työllistyvät muuttajat vauhdittavat seudun kasvua

Helsingin seudun elinkeinorakenne poikkeaa suurkaupunkien tapaan muusta maasta. Helsingin seutu on erikoistunut erityisesti osaamisintensiivisiin palveluihin (informaatiopalvelut, rahoituspalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta), joissa seudun osuus koko maan kyseisten toimialojen arvonlisäyksestä on yli 60 %.

Kokemukset muista maista osoittavat, että maahanmuuttajien asiantuntemus edistää sekä teknistaloudellisten että yhteiskunnallisten innovaatioiden leviämistä ja soveltamista muuttoalueella. Vilkas maahanmuutto johtaa yleensä pitkällä aikavälillä myös yritysten tuottavuuden nousuun.

Uudenmaan ja sen ydinalueen Helsingin seudun talouden kasvu edellyttää jatkossakin muuttovoittoa, joka perustuu opiskelemaan tuleviin sekä osaaviin, koulutettuihin muuttajiin.

Muuttajat pitäneet työikäisen väestön määrän kasvussa

Helsingin seudun väkiluvun kasvusta 60 prosenttia on viime vuosina tullut muuttovoitosta, josta valtaosa on maahanmuuttoa. Seudun väkiluku on kasvanut eurooppalaisittain nopeasti jo vuosikymmenien ajan. Viime vuosina kasvua on ollut 1,3 prosenttia vuodessa.

Ulkomainen muuttovoitto on pitänyt Helsingin seudun työikäisen väestön määrän edelleen kasvussa, vaikka muualla maassa työikäinen väki vähenee. Seudulle muuttajia on myös kotimaasta enemmän kuin lähtijöitä muualle maahan. Tosin osa muualta Suomesta tulevista on alun perin ulkomailta muuttaneita, ilmenee tutkimuksesta.

Seppo Laakson tekemä tutkimus tuottaa tärkeää tietoa muuttajien – kotimaisten ja maahanmuuttajien – sopeutumisesta Uudenmaan maakunnan seudullisille työ- ja asuntomarkkinoille, sekä muuttoliikkeen vaikutuksista aluetalouteen ja kunnallistalouteen.

Tutkimus verkossa:

Muuttajat ja Uudenmaan aluetalous; Uudenmaan liiton julkaisuja E 219 - 2019

Uudenmaanliitto