Kasvomaskia käyttävä nainen metrossa.

Kysely kasvomaskien käytöstä joukkoliikenteessä - lähes puolet vastanneista ilmoittaa käyttävänsä maskia

Joukkoliikenteen asiakaskyselyyn vastanneista lähes puolet kertoi käyttävänsä kasvomaskia aina joukkoliikenteessä. Vastaajat kokivat matkat sitä turvallisemmiksi, mitä enemmän he matkustavat. Maskien käyttö lisää turvallisuuden tunnetta entisestään.

Kasvomaskisuosituksen antamisesta on nyt kulunut neljä viikkoa. Kyselyn tulosten perusteella kasvomaskin käyttäminen on yleistynyt. Maskia kertoi käyttävänsä joukkoliikennematkoilla aina 48 prosenttia vastaajista ja joskus 19 prosenttia vastaajista. Kymmenen prosenttia vastaajista kertoi, ettei käytä eikä aio käyttää kasvomaskia.

Vastaajista 78 prosenttia on melko tai täysin samaa mieltä siitä, että joukkoliikenteessä tulisi käyttää kasvomaskia. Luku on selvästi suurempi kuin kasvomaskeja käyttävien osuus matkustajista. Lipuntarkastajien tekemän havainnoinnin perusteella kasvomaskeja käyttää noin 30-40 prosenttia matkustajista, mutta käyttäjien osuus vaihtelee runsaasti muun muassa ajankohdan mukaan.

Suurin syy olla käyttämättä maskia on kyselyn perusteella se, että turvavälit koetaan riittäväksi matkan aikana.

Matkustajat ovat kaikkein eniten huolissaan mahdollisuudesta säilyttää turvavälit liikennevälineessä (65 prosenttia vastaajista). Lähes yhtä suuri joukko (63 prosenttia) on huolestunut siitä, että muut matkustajat eivät välitä turvaohjeista.

Elo- ja syyskuussa joukkoliikenteessä on ollut edelleen selvästi väljempää kuin normaalisti. Matkustajamäärät ovat tällä hetkellä noin 40 prosenttia pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Kyselyn vastausaika oli 20.-27. elokuuta. Kyselyyn vastasi yhteensä 10 063 HSL:n asiakasta.

Lisää aiheesta:

HSL:n tiedote

Asiakaskyselyn tuloksia, elokuu 2020 (pdf)

HSL: Joukkoliikenne ja koronavirus - tietoa matkustajalle

Kuva: Lauri Eriksson, HSL