Monilokeroastian tyhjennys käynnissä. Mies seuraa tilannetta jäteauton vieressä.

Sekajätteen määrä väheni 66 prosenttia monilokerokeräyskokeilussa – kokeilu jatkuu

Pientalojen monilokerokokeilu on ollut menestys, kertoo Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.  Monilokerokokeilu on lisännyt lajittelua ja vähentänyt jätteen määrää. HSY aikoo jatkaa kokeilua vielä vuodella kevääseen 2022 saakka.

Nykyiset osallistujat ovat olleet kokeiluun erittäin tyytyväisiä. Kokeilu tuo pientaloasukkaalle kätevän kierrätyspisteen omaan kotipihaan. Pientalon monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri jätelajille: muovipakkauksille, biojätteelle, pienmetallille ja sekajätteelle. 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kasvattaa monilokerokokeilijoiden määrää pääkaupunkiseudulla. Nyt HSY valitsee mukaan enintään 700 uutta kiinteistöä jatkokokeiluun. HSY on lähettänyt kirjeen niille asiakkaille, joilla on heidän mukaan mahdollisuus ilmoittautua mukaan kokeilun jatkoon.

HSY:n kokeilu rajoittuu vain pientaloalueille, sillä monilokeroastiassa lokerot ovat niin pienet, ettei niiden kapasiteetti riitä  isompien kiinteistöjen tarpeeseen, kertoo logistiikkasuunnittelija Saara Valtonen HSY:ltä.

Kerrostaloissa on usein jo nyt hyvät lajittelumahdollisuudet. Ensi vuonna tulee kaikilta vähintään viiden asunnon kiinteistöiltä kerätä sekajätteen lisäksi biojäte, muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli. Pientalojen monilokeroastia on tarkoitettu alle viiden asunnon kiinteistöille, joita erilliskeräysvelvoitteet eivät koske.
Erilliskeräysvelvoitteiden laajentuessa ensi vuonna 5-9 asunnon kiinteistöihin lanseeraamme näille kiinteistöille erilaisen pakkausten monilokeroastian, jossa kerätään muovipakkaukset, kartonki, lasi ja metalli.

Biojätettä ja muovipakkauksia lajitellaan aiempaa aktiivisemmin

Kokeilun osallistujien keskimäärin tuottaman sekajätteen määrä on vähentynyt 66 prosenttia ja kokonaisjätteen määrä 22 prosenttia verrattuna kokeilua edeltäneeseen aikaan. Kokeilijat kertovat lajittelevansa erityisesti biojätettä ja muovipakkauksia merkittävästi aiempaa aktiivisemmin.

Monilokeroinen jäteauto tyhjentää samalla kertaa jätteet

Pientalon monilokerossa kerätään neljää jätelajia samanaikaisesti. Jäteastian tyhjentää tarkoitukseen suunniteltu monilokeroinen jäteauto. Astian kaikki lokerot tyhjennetään samalla kertaa jäteauton vastaaviin lokeroihin. Näin jätelajit pysyvät erillään ja raaka-aine saadaan kiertoon teollisuudelle. 

Lisää aiheesta:
Monilokeroinen jäteastia
HSY 
Pientalojen monilokerokokeilualue