Länsisatama ilmasta kuvattuna.

Tavaraliikenne Helsingin Satamassa pidetty käynnissä koko pandemian ajan

Vaikka matkustajaliikenne on hiljentynyt Helsingin Satamassa, niin ulkomaankauppa kulkee. Tavaraliikenne on pystytty pitämään käynnissä koko pandemian ajan.

Matkustajamäärien lasku näkyy selvästi yhtiön liikevaihdossa. Vuoden kolmannen kvartaalin lopulla Helsingin Sataman toiminta kärsii koronapandemian aiheuttamista matkustusrajoituksista ja maailmantalouden haasteista. 

Tammi-syyskuussa Helsingin Sataman linjaliikenteessä oli 4,1 milj. matkustajaa, mikä on lähes 54 prosenttia viimevuotista vähemmän.  Syys–lokakuun vaihteessa Helsingin sataman kautta kulkenut matkustajaliikennemäärä oli noin -80 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta. 

Koronatilanne iski erityisen voimakkaasti kansainväliseen risteilijäliikenteeseen. Se jäi Helsingissä käytännössä kokonaan toteutumatta.

Linjaliikenteessä matkustajien määrä kasvoi kesäkaudella lähes pysähtyneen kevään jälkeen, mutta elokuussa koronatilanne alkoi jälleen heiketä. Syyskuun lopussa Suomessa otettiin valtioneuvoston toimesta uudelleen käyttöön Schengen-alueen sisärajavalvonta sekä tiukennettiin matkustamisen edellytyksiä. Varustamot ovat vaikeassa tilanteessa vähentäneet aluskäyntejä ja Ruotsin liikenteen odotetaan avautuvan vasta keväällä.

Tavaraliikenne varmistaa huoltovarmuutta

Helsingin satama on Suomen tärkein elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden kauttakulkupiste. Sataman rooli  ulkomaan tavaraliikenteen ja maamme huoltovarmuuden varmistamisessa on merkittävä. Tavaraliikenne on pystytty pitämään käynnissä koko vaikean pandemian ajan, joskin rahdin kokonaismäärä on edellisestä vuodesta jonkin verran laskenut.

Tammi–syyskuussa Helsingin Satama -konsernin kokonaistavaraliikenne oli 9,8 miljoonaa tonnia. Samankaltaisen, noin 10  prosenttia edellisvuotta matalamman tason odotetaan jatkuvan myös viimeisen vuosineljänneksen ajan.

Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä oli 8,5 milj. tonnia. Tallinnan suunnan yksiköity liikenne kasvoi 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Pandemia painaa yhtiön taloustilannetta

Pandemian seuraukset vaikuttavat negatiivisesti yhtiön taloustilanteeseen. Helsingin Satama Oy:n tammi-syyskuun liikevaihto oli 52,5 milj. euroa, mikä on -21,0 milj. euroa edellisvuotta pienempi.

Vallitsevasta pandemiasta ja siitä seuranneesta liikennemäärien pudotuksesta sekä heikosta taloustilanteesta johtuen vuoden tulos jää selkeästi tappiolliseksi.

Yhtiössä on sopeutettu kulurakennetta, vähennetty palveluostoja sekä muun muassa lykätty joitain investointeja. Kuitenkin tärkeimpiä investointeja on kaikesta huolimatta pystytty viemään eteenpäin suunnitellusti. Niistä useat liittyvät toiminnan tehostamiseen sekä sataman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä.

Helsingin Satama on satsannut erityisesti turvallisen matkustamisen edellytysten varmistamiseen koronapandemian aikana. Satama on tuonut matkustajaterminaaleihin runsaasti ohjeistusta koronaturvallisesta käyttäytymisestä, tehostanut siivousta ja varmistanut terveysviranomaisten ja rajavalvonnan toimintaedellytykset satamissa. 

Lisää aiheesta
Helsingin Satama

Kuva: Mikael Kaplar